ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024
20.12. 10

Síra, fosfor

Předváděcí sešit o nekovech, který je zaměřen na výklad učiva o síře a fosforu.
Předváděcí sešit je určen žákům 8. ročníku. Úvod sešitu je zaměřen na výklad učiva o síře a fosforu, v jeho závěru jsou pak zařazeny dvě hry, které opakují učivo o nekovech. Vše je doplněno odkazy na webové stránky. Úvodní nabídka umožňuje výběr dle potřeby vyučujícího.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora