ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
06.12. 10

Nekovy, uhlík

Předváděcí sešit o nekovech, který je zaměřen na výklad učiva o uhlíku.
Předváděcí sešit je určen žákům 8. ročníku. Po úvodním zopakování učiva o nekovových prvcích vodíku, kyslíku, dusíku a halogenidech následuje výklad učiva o uhlíku. Učivo je doplněno odkazy na webové stránky. Úvodní nabídka umožňuje výběr dle potřeby vyučujícího.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora