ucimeinteraktivne.cz

svátek má Norbert, 6.6. 2023
06.12. 10

Chemické sloučeniny

Předváděcí sešit zaměřený na výklad a procvičování učiva o chemických sloučeninách.
Předváděcí sešit je určen žákům 8. ročníku. Po úvodním zopakování učiva o chemických prvcích jsou zavedeny pojmy molekula, chemická sloučenina, složení sloučenin z molekul a iontů . Učivo je doplněno úlohami k procvičování, odkazy na webové stránky i závěrečným opakováním. Úvodní nabídka umožňuje výběr stránek dle potřeby vyučujícího.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora