ucimeinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Dějepis, občanská nauka Dějepis, občanská nauka

Autor:
Řadit:
18.12. 11

Albrecht z Valdštejna

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit seznamuje se životem a kariérou Albrechta z Valdštejna, významného vojevůdce tzv. třicetileté války (1618 - 1648). Materiál určen pro 1 vyučovací hodinu.
(1 x)
24.08. 11

Americká občanská válka

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu učiva o Americké občanské válce. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
06.04. 11

Anežka Česká

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k opakování a rozšiřování učiva 7. ročníku (české dějiny v období Přemyslovců - 13. století), je určena pro 1 vyučovací hodinu.
(1 x)
20.12. 10

Antonín Dvořák

Ročníky: ZŠ 7,
Cvičení i poslech děl A.Dvořáka
(2 x)
01.04. 11

Athény

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
16.12. 10

B.Smetana a A. Dvořák

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Shrnutí ve cvičeních vedoucích k poznání hodnot skladatelů
(0 x)
22.12. 10

Barokní hudba

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení i výklad barokní hudby ve světě.
(0 x)
17.11. 10

Baroko I. ( barokní architektura)

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena žákům osmého ročníku, tematický celek novověk.Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními a opakovacími cvičeními. Cílem prezentace je přiblížit žákům barokní sloh.
(0 x)
20.11. 10

Baroko II.

Ročníky: ZŠ 8,
Jedná se o výkladovou hodinu s řadou motivačních a opakovacích cvičení. Cílem je přiblížit žákům barokní malířství, sochařství a hudbu.
(2 x)
21.11. 10

Baroko III. (opakování)

Ročníky: ZŠ 8,
Jedná se o opakovací hodinu. Jejím cílem je zopakovat učivo o baroku formou soutěže.
(0 x)
30.12. 11

Bedřich Smetana

Ročníky: ZŠ 6,
Závěrečné shrnutí probrané látky o životě a díle B. Smetany.
(0 x)
30.11. 11

Byzantská říše

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7. ročníku ZŠ, tematický celek RANÝ STŘEDOVĚK.
(0 x)
12.11. 11

Čas a časová osa

Ročníky: ZŠ 6,
Předvádécí sešit seznamuje žáky s pojmem času a časové přímky. Je doplněna o interaktivní cvičení.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
14.05. 11

České stavovské povstání

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k prohlubování a rozšiřování učiva českých dějin 17. století, je určena pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
26.12. 11

Československo ve 20. letech 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k opakování tématu ČSR ve 20. letech 20. století formou interaktivních cvičení.
Autor: Hana Ryglová
(1 x)
31.10. 11

Český stát dědičným královstvím - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k zopakování nejdůležitějších informací o posledních Přemyslovcích, od Přemysla Otakara I. po Václava III.
(0 x)
20.10. 11

Český stát dědičným královstvím, Přemysl Otakar I.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace seznamuje s osobou Přemysla Otakara I. a dobou jeho vlády.
(0 x)
31.05. 10

Český stát dědičným královstvím, Přemysl Otakar II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. ročníku, tematický celek Vrcholný a pozdní středověk. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(1 x)
20.10. 11

Český stát dědičným královstvím, Václav I.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace seznamuje s osobou Václava I. a dobou jeho vlády.
(0 x)
20.10. 11

Český stát dědičným královstvím, Václav II., Václav III.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace seznamuje žáky s osobností Václava II. a Václava III.
(0 x)
08.05. 11

Demokracie v Athénách 1

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
05.06. 11

Demokracie v Athénách 2

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
29.11. 10

Doba bronzová

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k učivu o pravěku, je možné ji využít při výkladu i procvičování. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
22.06. 10

Doba husitská

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k závěrečnému opakování a shrnutí probrané doby husitské. Žáci si ve cvičeních zopakují životopis Jana Husa, husitské války a zbraně.
Autor: Hana Ryglová
(2 x)
29.03. 11

Doba kamenná - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k zopakování doby kamenné.
(0 x)
09.12. 10

Doba železná

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k učivu o pravěku, je možné ji využít při výkladu i procvičování. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
25.03. 11

Druhá republika

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se vznikem tzv. druhé republiky, situací na Slovensku a s vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
05.12. 11

Druhá světová válka - OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 9. ročníku ZŠ, tematický celek 2. světová válka.
(0 x)
06.06. 10

Druhy majetku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 7.r., tématický celek Stát a hospodářství.
(1 x)
24.08. 11

Důsledky zámořských objevů

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu učiva o důsledcích zámořských objevů. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
29.03. 11

eneolit

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Prezentace je určena žákům šestého ročníku. Jejím cílem je seznámit žáky s životem člověka v eneolitu.
(0 x)
22.11. 10

Evropská unie

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace Evropská unie je určena pro žáky 8. ročníku ZŠ, tematický celek Mezinárodní vztahy, globální svět. Rozsah 1 vyučovací hodina. Obsahuje výkladové, procvičovací i opakovací stránky.
(0 x)
20.06. 10

Formy vlastnictví

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ, tematický celek Stát a hospodářství. Časový rozsah - 1 hodina.
(0 x)
01.11. 11

Franská říše

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu učiva o Franské říši. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
06.12. 10

Generace Národního divadla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s českým výtvarným uměním konce 19. století.Použít historicky srozumitelné dílo k posílení vlastenectví.
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
02.12. 11

Globální problémy lidstva

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 9. ročníku, tematický celek Mezinárodní vztahy, globální svět. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
09.06. 10

Gotika

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. ročníku, tematický celek Vrcholný a pozdní středověk, Kultura vrcholného a pozdního středověku.. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(1 x)
11.05. 10

Habsburská monarchie za Josefa II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k opakování a prohlubování učiva národních dějin 18. století (pro 8. ročník).
(3 x)
08.06. 10

Habsburská monarchie za Marie Terezie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k opakování a prohlubování učiva národních dějin z období 18. století.
(3 x)
10.06. 10

Historické prameny a jejich uchovávání

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace obsahuje rozdělení historických pramenů na hmotné, písemné a obrazové, jejich popis a uchovávání. Ve cvičeních si žáci ověří získané vědomosti.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
17.06. 10

Holocaust

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 9. ročníku, tematický celek 2. světová válka. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(1 x)
04.10. 10

Holocaust 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 9. ročníku, tematický celek 2. světová válka. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
19.11. 10

Holocaust 3

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 9. ročníku, tematický celek 2. světová válka. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
19.11. 10

Holocaust 4

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 9. ročníku, tematický celek 2. světová válka. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
22.12. 10

Hudební nástroje

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad se závěrečným procvičením.
(0 x)
08.12. 11

Hudební názvy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičení s možným výkladem látky.
(0 x)
18.12. 11

Hudební výrazové prostředky

Ročníky: ZŠ 6,
Přehled a porozumění dané látky.
(0 x)
08.12. 10

Impresionismus - cvičení

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Formou her si upevnit vizuální paměť
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
21.11. 10

Impresionismus - prezentace

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
seznámení s nejvýznamnějšími osobnostmi impresionismu s možností výběru, pochopení pojmu imprese
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
11.04. 11

Jezuitský řád

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží jako doplňkový materiál k českým dějinám 16. století, zabývá se problematikou náboženství a protireformace. Je určena pro 1 vyučovací hodinu.
(0 x)
01.01. 11

Johann Sebastian Bach

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení i výklad života a díla J.S.Bacha
(0 x)
26.01. 11

Joseph Haydn

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení i výklad života a díla J. Haydna
(0 x)
19.10. 11

Každodenní život

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
25.06. 10

Křížové výpravy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina pro 7. ročník, tematický celek Středověk.
(1 x)
10.11. 10

Kultura starověkého Egypta I.

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace seznamuje žáky s egyptským náboženstvím a základy věd. Prezentace obsahuje řadu cvičení a webových odkazů.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
10.11. 10

Kultura starověkého Egypta II.

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace seznamuje žáky s egyptskou architekturou, malířstvím a sochařstvím, obsahuje řadu cvičení, obrázků a webových odkazů.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
18.12. 11

Kulturní odkaz starověkého Říma

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k opakování učiva o kultuře starověkého Říma. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
09.09. 11

Kulturní památky Královéhradeckého kraje

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními, procvičovacími a opakovacími cvičeními. Pomůcka - zeměpisný atlas ČR.
(0 x)
18.12. 11

Leoš Janáček

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad s procvičením látky.
(0 x)
18.12. 11

Lidové písně

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Přehled lidových písní s procvičením
(0 x)
28.05. 10

Lidské potřeby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ, tématický celek Stát a hospodářství. Rozsah - 1 vyučovací hodina. Jedná se o výkladovou hodinu s procvičovacími úkoly a opakováním.
(0 x)
14.06. 10

Lucemburkové, Jan Lucemburský

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. ročníku, tematický celek Vrcholný a pozdní středověk.
(0 x)
14.06. 10

Lucemburkové, Karel IV.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. ročníku, tematický celek Vrcholný a pozdní středověk.
(1 x)
01.11. 11

Lucemburkové, Václav IV.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace seznamuje žáky s osobností Václava IV. Obsahuje opakovací a procvičovací cvičení.
(1 x)
11.01. 11

Ludwig van Beethoven

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení i výklad o životě a díle Ludwiga van Beethovena
(0 x)
19.10. 11

Makedonie

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
10.06. 10

Města a jejich význam

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. ročníku, tematický celek Vrcholný a pozdní středověk.
(2 x)
21.11. 11

Mistr Jan Hus

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace pojednává o Mistru Janu Husovi. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a procvičovacími cvičeními.
(0 x)
10.11. 10

Mnichovská dohoda

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace obsahuje základní informace o příčinách, průběhu a důsledcích mnichovské dohody. V sešitě jsou interaktivní cvičení a odkazy na dobové dokumenty.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
22.11. 10

Náboženství 1

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
22.11. 10

Náboženství 2

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6.ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
29.11. 10

Napadení SSSR.

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s dějinami druhé světové války - "Napadení SSSR".
(0 x)
03.12. 10

Napoleon a napoleonské války

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace slouží k procvičení a doplnění informací o Napoleonovi Bonaparte a napoleonských válkách.
Autor: Hana Ryglová
(2 x)
14.05. 11

Naši prezidenti

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku, tematický celek Stát a právo, navazuje přímo na prezentaci Státní moc ČR. Žáci si osvojí znalosti o našich prezidentech.
(0 x)
29.11. 10

NATO

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen pro kombinovanou hodinu - výklad učiva o NATO, procvičení, opakování. Tematický celek Mezinárodní vztahy, globální svět, rozsah 1 vyučovací hodina, 8. ročník.
(0 x)
16.03. 11

Neolit - mladší doba kamenná

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a procvičovacími cvičeními, při kterých se žák seznámí se základními znaky neolitu.
(0 x)
19.12. 11

Novopačtí výtvarníci

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Nová Paka - kolébka velkého množství výtvarníků.
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
29.11. 10

Objevitelské cesty

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k opakování učiva o objevných plavbách. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(1 x)
01.12. 10

Obrat ve vývoji 2. světové války.

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s dějinami druhé světové války - "Obrat ve vývoji 2. světové války".
(0 x)
18.12. 11

Opakování - architektonické slohy.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k opakování architektonických slohů - od románského slohu po secesi
(0 x)
20.11. 11

Opakování - starověké Řecko

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o opakovací hodinu.
(0 x)
29.11. 10

OSN

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen pro kombinovanou hodinu - výklad učiva o OSN, procvičení a opakování. Tematický celek Mezinárodní vztahy, globální svět. Rozsah 1 vyučovací hodina, 8. ročník.
(1 x)
08.09. 11

Osvícenský absolutismus

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 8. ročníku ZŠ, tematický celek OSVÍCENSTVÍ.
(0 x)
03.10. 11

Peloponéská válka

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
06.06. 10

Peníze

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 7. r., tématický celek Stát a hospodářství. Úzce navazuje na předváděcí sešit Lidské potřeby.
(0 x)
18.12. 11

Picasso a Braque

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení se s vyjímečnými osobnostmi XX. století, pochopení snahy umělců subjektivně zobrazovat "realitu".
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
19.12. 11

Postimpresionismus I.

Ročníky: ZŠ 9,
Pochopení moderního umění - základní orientace, společné znaky, rozmanitost námětů, rukopis autorů - Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin.
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
18.12. 11

Postimpresionismus II.

Ročníky: ZŠ 9,
Pochopení moderního umění. Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin.
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
29.11. 11

Posuvky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad a procvičení látky.
(0 x)
16.03. 11

Pravěk - úvodní hodina

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Prezentace je určena žákům šestého ročníku. Žáci se seznámí se základní charakteristikou pravěku a s dvěma způsoby dělení pravěku.
(0 x)
16.05. 11

Předkolumbovská Amerika

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu učiva o indiánských kulturách.Je možné ji použít i jako doplňující učivo k tématu Objevné plavby. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
29.06. 11

Předkolumbovská Amerika (Jižní Amerika)

Ročníky: ZŠ 8,
rezentace je určena k výkladu učiva o indiánských kulturách.Je možné ji použít i jako doplňující učivo k tématu Objevné plavby. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
06.04. 11

Předváděcí sešit Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k opakování a rozšiřování učiva 7. ročníku z období vlády Jiřího z Poděbrad (15. století), určena pro 1 vyučovací hodinu.
(0 x)
06.04. 11

Předváděcí sešit Křesťanství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k opakování a rozšiřování učiva 7. ročníku (problematika křesťanství a náboženství), je určena pro 1 vyučovací hodinu.
(0 x)
23.11. 10

Předváděcí sešit Ludvík Jagellonský

Ročníky: ZŠ 7,
Opakovací a rozšiřovací cvičení z českých dějin 16. století.
(0 x)
26.11. 10

Předváděcí sešit Vladislav Jagellonský

Ročníky: ZŠ 7,
Opakovací a rozšiřovací cvičení z českých dějin 15. - 16. století.
(0 x)
05.09. 11

Přírodní památky Královéhradeckého kraje

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními, procvičovacími a opakovacími cvičeními. Pomůcka - zeměpisný atlas ČR.
(0 x)
25.12. 11

Prodaná nevěsta

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad děje opery
(0 x)
12.04. 11

Protektorát Čechy a Morava I.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s hospodářstvím a životem lidí v Protektorátu. Je doplňena o interaktivní cvičení a webové odkazy.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
17.04. 11

Protektorát Čechy a Morava II.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s protinacistickým odbojem v Protektorátu. Je doplněna o interaktivní cvičení a webové odkazy.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
14.11. 11

Protektorát Čechy a Morava III.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s průběhem atentátu na R. Heydricha. Je doplněna o cvičení a webbové odkazy.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
23.11. 11

Protektorát Čechy a Morava IV.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s obdobím heydrichiády. Je doplněna o webové odkazy a interaktivní cvičení.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
03.12. 10

První světová válka I.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s příčinami vzniku 1. světové války a se životem Františka Ferdinanda d´Este formou výkladu s motivačními a opakovacími cvičeními.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
03.12. 10

První světová válka II.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s průběhem 1. světové války v Evropě formou výkladu s motivačními a opakovacími cvičeními.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
08.03. 11

První světová válka III.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s působením Čechů v 1. sv. válce, s průběhem Pařížské mírové konference a vznikem Společnosti národů.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
29.08. 11

Řecko - perské války 1

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
11.09. 11

Řecko - perské války 2

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(1 x)
16.09. 10

Renesance

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu učiva o evropské renesanci. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
29.11. 10

Renesance v českých zemích

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu učiva o renesanci v Čechách. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
26.11. 11

Říše Chetitů a Palestina

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k výkladu učiva o Chetitech a Palestině. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
05.09. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti.Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními a procvičovacími cvičeními. Časová dotace 1 hodina.
(0 x)
22.06. 10

Románská kultura

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit obsahuje základní informace o architektuře, malířství,sochařství, literatuře a hudbě doby románské. Sešit je doplněn interaktivními cvičeními.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
27.03. 11

Romantismus

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se znaky romantismu, romantickou architekturou, malířstvím a literaturou. Je doplněna o interaktivní cvičení a webové odkazy.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
17.11. 10

Rytířský životní styl

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k doplnění učiva o středověku, je možné ji využít u křížových výprav. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
23.11. 11

Rytmus a takt

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad a cvičení na rytmus a takt
(0 x)
29.11. 10

secese 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
poslední umělecký sloh, prezentace a cvičení
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
30.11. 10

Secese 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
druhá část - architektura a sochařství secese
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
06.04. 11

Sedm divů světa

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k opakování učiva o starověkých státech. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
18.05. 10

Slavné české osobnosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Průřezová prezentace pro využití v 1 vyučovací hodině. Seznámení s významnými českými osobnostmi z minulosti i současnosti. Určeno pro 6. ročník ZŠ, tématícký celek Naše vlast.
(4 x)
24.06. 11

Slovenský stát

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 9.ročníku. Žáci se seznámí s vývojem na Slovensku v letech 1939-1945.
(0 x)
11.08. 11

Sparta

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
25.10. 10

Starověká Čína

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k výkladu učiva o starověké Číně.
(0 x)
20.11. 11

Starověká Fénicie

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k výkladu učiva o Féničanech. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
08.12. 10

Starověká Indie

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k výkladu učiva. Obsahuje motivační prvky, zajímavosti. Lze použít v učivu 6. ročníku i pro opakování v ročnících vyšších. Rozsah jedné vyučovací hodiny.
(0 x)
25.06. 10

Starověká Mezopotámie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen k opakování učiva o starověké Mezopotámii - 6. ročník, tematický celek Starověké státy.
(0 x)
17.11. 10

Starověký Egypt

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k opakování probrané látky z dějin starověkého Egypta. Cvičení jsou zaměřena na vznik, hospodářství a obyvatelstvo starověkého Egypta.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
12.04. 11

Státní moc ČR

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku, tematický celek Stát a právo. Žáci si osvojí znalosti o dělbě státní moci na tři nezávislé složky a způsobu její realizace v naší republice.
(0 x)
22.11. 10

Státní svátky České republiky

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen žákům 6. ročníku, tematický celek Naše vlast, rozsah 1 vyučovací hodina. Obsahuje výklad, zápis, motivační úkoly a opakovací cvičení.
(0 x)
22.11. 10

Státní symboly ČR

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Naše vlast. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními úkoly a opakovacím cvičením. Rozsah - 1 vyučovací hodina.
(0 x)
26.11. 11

Stupnice C-dur

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičení stupnice C-dur
(0 x)
18.12. 11

Stupnice durové s béčky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad s porozuměním látky.
(0 x)
05.12. 11

Stupnice durové s křížky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad s porozuměním a procvičením
(0 x)
18.12. 11

Surrealismus

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení se s uměleckým směrem XX. století a jeho mimořádně originálním předtavitelem Salvadorem Dalí
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
25.12. 11

surrealismus 2.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s mimořádným uměleckým směrem XX. století, pochopit snahu umělců subjektivně zobrazovat skutečnost.
Autor: Zdeňka Holá
(0 x)
26.12. 11

Světová hospodářská krize

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s průběhem světové hospodářské krize. Vysvětluje pojmy nacionalismus, rasismus a fašismus.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
05.09. 11

Světová náboženství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro 7. ročník, tematický celek Člověk a kultura. Jedná se o výkladovou hodinu s procvičením a opakováním, pomůcka - zeměpisný atlas světa. Časová dotace 1 vyučovací hodina.
(0 x)
26.11. 11

Systém českého školství

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro žáky 6. ročníku, tematický celek Člověk ve společnosti. Jedná se o výkladovou hodinu. Žáci si osvojí znalosti o historii a současnosti českého školství.
(0 x)
14.05. 11

Typy států

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku, tematický celek Stát a právo. Žáci si osvojí znalosti o typech států podle způsobu vlády, podle hlavy státu a podle složení.
(0 x)
17.06. 10

Umění

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
17.06. 10

Umění (2.část)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
10.11. 10

Velká Morava

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena žákům 7. ročníku, tematický celek Raný středověk. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
27.03. 11

Velká řecká kolonizace

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
25.12. 11

Verdiho opery

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Přehled Verdiho oper s ukázkami.
(0 x)
26.01. 11

Vídeňští klasikové

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení a shrnutí látky v souvislostech.
(0 x)
01.11. 11

Vikingové

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu učiva o Vikinzích. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)
01.06. 10

Vypuknutí 2. světové války.

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s dějinami druhé světové války - "Vypuknutí 2. světové války".
(2 x)
05.12. 11

Vývoj v SSSR mezi 1. a 2. světovou válkou.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace slouží k opakování vývoje v SSSR před 2. světovou válkou formou interaktivních cvičení.
Autor: Hana Ryglová
(0 x)
05.09. 11

Významní rodáci Královéhradeckého kraje I. část

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními, procvičovacími a opakovacími cvičeními. Časová dotace 1 hodina.
(0 x)
31.08. 11

Významní rodáci Královéhradeckého kraje II. část

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro 6. ročník, tematický celek Člověk ve společnosti. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními, procvičovacími a opakovacími cvičeními. Časová dotace 1 hodina.
(0 x)
29.06. 10

Vzdělanost ve starověkém Řecku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
10.11. 10

Vznik a vývoj člověka

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Pravěk. Jedná se o výkladovou hodinu s motivačními a opakovacími cvičeními.
(0 x)
22.06. 10

Vznik a vývoj starověkého Řecka

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
(0 x)
11.05. 10

Vznik ČSR

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k opakování a prohlubování znalostí z období vzniku Československa roku 1918 (pro 8. ročník).
(1 x)
01.01. 11

Wolfgang Amadeus Mozart

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení i výklad o životě a díle W.A.Mozarta
(0 x)
01.06. 10

Západní tažení. Bitva o Anglii.

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s dějinami druhé světové války - "Západní tažení. Bitva o Anglii".
(1 x)
02.12. 11

Závěrečné etapy druhé světové války.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 9. ročníku ZŠ, tematický celek 2. světová válka.
(1 x)
03.06. 10

Životopis Adolfa Hitlera

Ročníky: ZŠ 9,
Dějepisná soutěž - životopis A. Hitlera
(2 x)
08.11. 11

´Hospodářské a společenské změny začátkem 2. poloviny 19. století

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu učiva o hospodářských a společenských změnách na počátku 2. poloviny 19. století. Obsahuje motivační prvky, přehled základních informací a ukázek pro jednu vyučovací hodinu.
(0 x)