ucimeinteraktivne.cz

svátek má Svatopluk, 23.2. 2024
01.06. 10

Past Simple Tense and Past Continuous Tense

Žáci si v sešitě připomenou základní pravidla pro použití těchto časů a následně se věnují jejich procvičovaní. Sešit obsahuje i odkazy na další cvičení na internetu.
Jednotlivá cvičení jsou koncipována tak, aby si žáci nejprve připomenuli gramatické zásady nutné pro použití minulého času prostého a průběhového. Následně pak časy procvičují dohromady. Pracují s obrázky i textem.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora