ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
25.07. 10

Modal verbs

Sešit obsahuje základní gramatiká pravidla pro použití způsobových sloves (can, could, must, mustn´t, needn´t, should a have to) a procvičování těchto sloves. Nechybí ani odkazy na další internetová cvičení.
V úvodu jsou stručně připomenuta pravidla pro tvoření kladných a záporných vět a otázek. Následuje procvičování použití sloves samotných. Jedná se o doplňování slov do vět, popis obrázků, přiřazování vět a vymýšlení vlastních řešení (problem page). Ke všem úkolům jsou k dispozici jejich možná řešení. Každá stránka obsahuje také pokyny pro uživatele.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora