ucimeinteraktivne.cz

svátek má Irena, 16.4. 2024
24.08. 11

Expressing future

Předváděcí sešit je zaměřený na vysvětlení a procvičení nejfrekventovanějších způsobů vyjadřování budoucnosti v anglickém jazyce.
Žáci mají možnost procvičit si vyjadřování budoucnosti prostřednictvím čtyřech běžně frekventovaných forem (will, going to, Present Simple Tense a Present Continuous Tense). Součástí sešitu jsou i webové odkazy, na kterých si žáci mohou cílovou gramatiku dále procvičovat. Nechybí ani závěrečný test.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora