ucimeinteraktivne.cz

svátek má Roland, 14.6. 2024
16.08. 10

Present Perfect Tense

Žák si prostřednictvím tohoto sešitu může procvičit svou znalost předpřítomného času v kladné větě, v záporu a v otázce. Nechybí ani opakování nepravidelných sloves a odkazy na webové stránky, kde najde další cvičení.
Výukový sešit je zaměřen na procvičení předpřítomného času. Postupně se zabývá jeho tvorbou a praktickým využitím a výrazy, které jsou pro tento gramatický jev typické. To znamená, že se s nimi žák při běžném užití bude setkávat. Nechybí ani procvičení slovesných tvarů, které jsou ke zdárnému zvládnutí učiva nezbytné, a samozřejmě ani odkazy na další možné procvičování.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora