ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Chemie Chemie

Autor:
Řadit:
27.12. 11

A-Z kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Soutěž pro 2 skupiny nebo dvojice žáků.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
27.06. 10

Alkalické kovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o alkalických kovech.
(0 x)
06.12. 10

alkany

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen žákům 9. ročníku, výkladová část propojena procvičováním.
(0 x)
06.12. 10

alkeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit pro celek uhlovodíky - ALKENY, výkladová část propojena procvičováním.
(0 x)
17.11. 11

Alkoholy

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál žáky seznamuje s učivem o alkoholech.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
01.06. 10

alkoholy_názvosloví

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Systematické názvosloví alkoholů
(4 x)
06.12. 10

alkoholy_zástupci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlavní zástupci alkoholů
(0 x)
06.12. 10

alkyny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je pro celek uhlovodíky - ALKYNY, výkladová část propojená procvičováním.
(0 x)
18.11. 10

Atom

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Složení atomu a vznik iontů
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
06.12. 10

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vlastnosti a význam bílkovin
Autor: Ilona Kutová
(1 x)
27.12. 11

Chemická reakce a rovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje výklad s procvičením na pojmy týkající se chemických rovnic.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
04.01. 11

Chemická vazba

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál použitelný pro výklad i procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
28.07. 10

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit zaměřený na výklad a procvičování učiva o chemických prvcích.
(1 x)
06.12. 10

Chemické sloučeniny

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit zaměřený na výklad a procvičování učiva o chemických sloučeninách.
(0 x)
25.10. 11

Chemické výpočtyI.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Popis základních výpočtů na zš.
(0 x)
01.11. 11

Chemické výpočtyII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Molární hmotnost, hmotnostní zlomek
(0 x)
17.11. 11

Chemické výpočtyIII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Koncentrace a výpočty z chemických rovnic.
(1 x)
16.01. 11

Chemické zdroje

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad a procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
31.12. 10

Chemický průmysl

Ročníky: ZŠ 9,
Matereál vhodný pro výklad i jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
04.01. 12

Člověk proti sobě-drogy

Ročníky: ZŠ 9,
Seznamuje žáky s riziky zneužívání psychotropních látek.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
30.12. 10

Dělení směsí I.

Ročníky: ZŠ 8,
Ukazuje žákům aparatury k provádění filtrace a destilace a seznámí je s využitím v běžném životě.
(1 x)
31.07. 11

Dělení směsí II.

Ročníky: ZŠ 8,
Přehled dalších metod dělení směsí, navazuje na sešit Dělení směsí I.
(1 x)
17.11. 11

Dusíkaté deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál seznamuje žáky s problematikou dusíkatých derivátů. Obsahuje krátká cvičení na procvičení nových poznatků.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
31.10. 11

Dvouprvkové sloučeniny_názvosloví

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin.
(0 x)
31.10. 11

Dvouprvkové sloučeniny_soutěž

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Soutěž k procvičení názvosloví dvouprvkových sloučenin
(0 x)
16.01. 11

Elektrická energie

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad i jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
31.12. 10

Elektrolýza

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad a jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
29.11. 11

Halogenderiváty

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál seznamuje žáky s problematikou halogenderivátů uhlovodíků.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
31.07. 11

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o halogenidech.
(0 x)
31.07. 11

Halogeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o halogenech.
(1 x)
24.10. 11

Hmotnostní zlomek

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje s pojmem hmotnostní zlomek a jeho výpočtem.
(0 x)
27.12. 11

Hra

Ročníky: ZŠ 8,
Hra, která slouží k procvičení učiva chemie za 1. čtvrtletí 8. ročníku.
(0 x)
06.12. 10

Hydroxidy

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámí žáky s pojmem hydroxidy, jejich vzorci, vlastnostmi a využitím.
(0 x)
04.12. 11

Jaderná energie

Ročníky: ZŠ 9,
Práce žáky orientuje v základních pojmech o jaderné energii.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
17.11. 11

Karbonylové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál seznamuje žáky s názvoslovím a nejznámějšími látkami ze skupiny karbonylových sloučenin
Autor: Pavel Krause
(0 x)
04.01. 12

Koncetrace roztoků - výpočty

Ročníky: ZŠ 9,
Práce procvičuje příklady na výpočty koncentrací roztoků
Autor: Pavel Krause
(0 x)
31.12. 10

Koroze

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad i procvičování
Autor: Pavel Krause
(0 x)
24.08. 10

Kovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o kovech - značky, výskyt, vlastnosti.
(0 x)
23.05. 10

Kyseliny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o kyselinách.
(0 x)
31.12. 10

Kyslík

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál použitelný pro výklad a jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
09.01. 12

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Práce seznamuje se základním rozdělením kyslíkatých derivátů
Autor: Pavel Krause
(0 x)
24.08. 11

Léčiva

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení zaměřená na problematiku léků.
(0 x)
23.10. 11

MOLÁRNÍ HMOTNOST

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování molární hmotnosti.
(0 x)
17.11. 11

Názvosloví halogenidů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení a procvičování halogenidů
(0 x)
23.10. 11

NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ - OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvosloví halogenidů.
(0 x)
17.11. 11

názvosloví hydroxidů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení a procvičování názvosloví hydroxidů
(0 x)
24.10. 11

NÁZVOSLOVÍ HYDROXIDŮ - OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvosloví hydroxidů.
(0 x)
17.11. 11

Názvosloví karbonylových sloučenin

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad názvosloví s procvičením
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
17.11. 11

Názvosloví organických kyselin

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad názvosloví s procvičením
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
17.11. 11

Názvosloví oxidů I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení a procvičování názvosloví oxidů
(0 x)
25.10. 11

Názvosloví oxidů II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení a procvičování názvosloví oxidů
(0 x)
29.11. 11

Názvosloví sulfidů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení a procvičování názvosloví sulfidů
(0 x)
06.12. 10

Nekovy, uhlík

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit o nekovech, který je zaměřen na výklad učiva o uhlíku.
(0 x)
17.11. 11

neutralizace

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní vysvětlení reakce neutralizace.
(0 x)
19.12. 10

Obnovitelné zdroje energie

Ročníky: ZŠ 9,
Význam a výhody či nevýhody obnovitelných zdrojů
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
23.10. 11

Odpady I

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Význam třídění odpadů
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
17.11. 11

Odpady II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
třídění skla a papíru
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
23.10. 11

Odpady III

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
recyklace plastů
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
23.10. 11

Organické kyseliny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva především o karboxylových kyselinách.
(0 x)
23.10. 11

OXIDAČNÍ ČÍSLA - OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování oxidačních čísel prvků.
(0 x)
20.12. 10

Oxidy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
pro frontální výuku
Autor: Pavel Krause
(0 x)
14.12. 10

Periodická soustava prvků

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prvek, protonové číslo, nukleonové číslo
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
27.12. 11

pH

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit zpracovává pojmy stupnice pH, meření pH a jeho využití v praxi.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
14.12. 10

Plasty

Ročníky: ZŠ 9,
Polyreakce, význam a užití plastů
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
04.01. 12

Použití hmotnostního zlomku

Ročníky: ZŠ 9,
Práce procvičuje použití hmotnostního zlomku na příkladech
Autor: Pavel Krause
(0 x)
14.12. 10

Přírodní a syntetická vlákna

Ročníky: ZŠ 9,
Zdroje, výhody a nevýhody, užití textilních vláken
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
30.05. 10

Prvky a sloučeniny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva 8. ročníku o složení látek se zaměřením na modely a vzorce prvků a sloučenin.
(0 x)
24.08. 10

Redoxní děje

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování redoxních reakcí.
(0 x)
29.11. 11

Redoxní reakce

Ročníky: ZŠ 9,
Práce žáky seznamuje s redoxními rovnicemi, a procvičuje určit v rovnici oxidaci a redukci.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
04.01. 12

Redoxní reakce - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je zaměřen na procvičení redoxních reakci
Autor: Pavel Krause
(0 x)
23.10. 11

Rizikové látky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Fakta o rizikových (především jedovatých) látkách - cvičení.
(1 x)
01.06. 10

sacharidy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sacharidy - rozdělení a zástupci
(1 x)
07.12. 10

sacharidy_úvod

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Motivační hodina před celkem sacharidy, opakování a rozšíření znalostí z běžného života.
(0 x)
20.12. 10

Síra, fosfor

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit o nekovech, který je zaměřen na výklad učiva o síře a fosforu.
(0 x)
31.12. 10

Směsi

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
pomůcka pro frontální výuku a procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
27.12. 11

Soli I

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad názvosloví dvou a tříprvkových solí s procvičením
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
17.11. 11

Soli II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad názvosloví hydrátů solí a hydrogensolí s procvičením
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
06.12. 10

Tuky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výskyt, význam, vlastnosti a užití tuků
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
23.12. 10

Uhlí

Ročníky: ZŠ 9,
těžba, zpracování uhlí a produkty karbonizace
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
14.12. 10

uhlovodíky názvosloví I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit pro celek UHLOVODÍKY.
(0 x)
14.12. 10

uhlovodíky názvosloví II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit pro celek UHLOVODÍKY.
(0 x)
23.12. 10

Vitamíny a minerální látky

Ročníky: ZŠ 9,
Zdroje a význam vitamínů a minerálních látek
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
21.11. 10

Voda

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit pojednává o významu vody, jejím koloběhu a využití.
(0 x)
25.10. 11

Voda2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o vodě - vlastnosti, koloběh v přírodě.
(0 x)
23.05. 10

Vodík

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o vodíku.
(3 x)
24.10. 11

VYČÍSLOVÁNÍ CHEMICKÝCH ROVNIC

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování vyčíslování chemických rovnic.
(1 x)
04.01. 12

výpočty z chemických rovnic - příklady

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na procvičování výpočtů hmotností látek z chemické rovnice.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
25.10. 11

Výpočty z chemických rovnic I.

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje s postupem výpočtů z chemických rovnic, uvádí příklady k procvičování.
(0 x)
29.11. 11

Výpočty z chemických rovnic II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování výpočtů z chemických rovnic.
(0 x)
31.12. 10

Výroba železa

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný k výkladu i procvičování
Autor: Pavel Krause
(0 x)
14.12. 10

vzduch

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen žákům 8. ročníků, připomenutí a procvičení tématu.
(0 x)
29.09. 10

Zásady bezpečnosti v chemii

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit pojednává o zásadách bezpečnosti v chemii, seznámení s chemickým nádobím a sklem.
(0 x)
14.12. 10

Zemní plyn a ropa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Doprava, složení, zpracování a užití produktů ZP a ropy
Autor: Ilona Kutová
(0 x)