ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Přírodopis Přírodopis

Autor:
Řadit:
14.12. 10

Bakterie

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámí žáky s pojmem bakterie, jejich stavbou a významem v přírodě.
(1 x)
23.08. 11

BLANOKŘÍDLÍ

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování učiva blanokřídlého hmyzu.
(2 x)
23.08. 11

BOBOVITÉ ROSTLINY

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika bobovitých rostlin s příklady zástupců.
(1 x)
27.06. 10

Brouci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina, doplněná obrázkami zástupců brouků, ukončena procvičováním
(2 x)
14.12. 10

Buňka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace vyvozuje pojmy buňka, pletivo a tkáň. Dále procvičuje stavbu rostl. a živ. buňky.
(0 x)
06.12. 10

Cesta do pravěku - geologické hodiny

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Názorné schema vývoje Země a života na Zemi, základní geologická období
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
02.01. 11

Čich a chuť

Ročníky: ZŠ 8,
Slouží k procvičení znalostí o chemoreceptorech člověka
(0 x)
14.12. 10

Druhohory

Ročníky: ZŠ 9,
Výukový materiál Druhohory tvoří ucelenou práci mírně přesahující rozsah učiva základních škol. Lze ho využít i k rozšiřujícímu učivu, pro opakování již probrané látky nebo pro podporu zájmu dětí formou motivačních her.
(1 x)
25.10. 11

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje žáky s funkcí a stavbou dýchací soustavy.
(0 x)
06.12. 10

Fytogeografické oblasti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Původní oblasti výskytu některých významných roslin, vertikální i horizontální pásma, hranice lesa v Evropě ...
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
15.07. 10

HLAVONOŽCI

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina s následným procvičováním.
(2 x)
03.06. 10

Hlísti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina výkladová s následným procvičováním
(4 x)
27.12. 11

Hlodavci

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje žáky se znaky hlodavců a jejich zástupci.
(0 x)
02.01. 11

Hmat

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu s následným procvičením.
(0 x)
16.01. 11

Horninotvorný cyklus a okolí Trutnova

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Věčný koloběh hornin a příklady z okolí Trutnova
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
16.01. 11

Horniny - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál umožňuje zopakovat látku o vyvřelých, usazených a přeměněných horninách z tématického celku horniny v 9. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
23.05. 10

Houby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování tematického celku Houby
(3 x)
08.08. 11

Hra na téma primáti

Ročníky: ZŠ 8,
Hra založená na principu Člověče nezlob se. Soutěž pro 4 skupiny. Vhodné pro celkové zopakování látky. Hra je myšlena na celou vyučovací hodinu.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
25.06. 10

Hrudník a páteř

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Funkce páteře - její pohyb, počty obratlů, hrudník - žebra (počty a druhy)
(0 x)
31.10. 11

Kapradiny, přesličky, plavuně.

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál poskytuje základní informace o kapradinách, přesličkách a plavuních doplněný o zajímavosti, křížovku a cvičení.
(0 x)
25.10. 11

Kapraďorosty

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena k vyvození nebo opakování učiva kapraďorostů s důrazem na stavbu a rozmnožování. Poslední stránky jsou zaměřeny na vznik černého uhlí a poznávání našich druhů.
(0 x)
02.01. 11

Končetiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Názvosloví částí končetin, ukázky videí, procvičování, praktický výzkum ploché nohy.
(0 x)
17.11. 11

Kořen

Ročníky: ZŠ 7,
Popis stavby a funkce kořene.
(0 x)
24.08. 11

Kořen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k vyvození nebo procvičení funkce a stavby kořene. Druhá část je zaměřena na metamorfózy a hospodářský význam.
(0 x)
25.10. 11

Korýši I (rak říční)

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k procvičení učiva o raku říčním. Důraz je kladen na způsob života, výskyt příbuzných druhů a ochranu ohrožených raků.
(0 x)
25.10. 11

Korýši II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k procvičení učiva v rámci opakování třídy Korýši. Důraz je kladen na způsob života zástupců a prostředí, v kterém žijí.
(0 x)
19.10. 10

Kostra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Kostra - úvod, lebka
(0 x)
05.01. 12

Krkonoše - muzeum doby ledové

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Dědictví ledovců a mrazu dob ledových v Krkonoších
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
05.01. 12

Krkonoše - naše Arktida, opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování vybraných pojmů z předchozích prací
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
27.12. 11

Krkonoše - tundra na ukázku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Krkonoše jako ostrov severské tundry ve Střední Evropě
Autor: Pavel Bobr
(1 x)
12.05. 10

KROUŽKOVCI

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina výkladová s následným procvičováním
(3 x)
06.12. 10

Kůže

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Popis kůže, její části, funkce, činnost
(0 x)
25.10. 11

Květ

Ročníky: ZŠ 7,
Květ
(0 x)
24.08. 11

Květ a květenství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace zahrnuje popis stavby květu, fotografie s ukázkami, příklady jednotlivých květenství s ukázkami, procvičení.
(0 x)
25.10. 11

Květy a plody

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování květu a plodu formou hry.
(0 x)
15.08. 10

Kytovci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
8. ročník ZŠ, v sešitu najdeme výklad, zápis i procvičení. Na závěr i několik zajímavostí.
Autor: Aneta Zelená
(2 x)
08.08. 11

LASICOVITÍ

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k výuce a procvičení šelem lasicovitých. Je doplněn odkazy na internet a značným množstvím obrázků. Sešit je vypracován v Activ Studiu.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
31.12. 10

Léčivé účinky ovoce

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový materiál vhodný pro výuku botaniky, poznávání našich i cizokrajných ovocných stromů a bylin včetně systematického řazení a léčivého účinku.
(0 x)
25.10. 11

Les a ochrana lesa

Ročníky: ZŠ 7,
Složení lesů v ČR, využití lesů, jejich ohrožení a možnosti ochrany lesa + cvičení.
(0 x)
30.08. 11

Letouni

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál zpracovává téma letouni z tématického bloku savci v 8. ročníku ZŠ.
Autor: David Bubák
(0 x)
27.12. 11

Lichokopytníci

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje se znaky lichokopytníků a jejich zástupci.
(0 x)
06.12. 10

Lidská plemena

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace poukazuje na rozdíly mezi lidskými plemeny, které vznikly v důsledku vývoje člověka v odlišných podnebných podmínkách.
(0 x)
23.08. 11

LIPNICOVITÉ ROSTLINY

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování znaků a zástupců lipnicovitých rostlin.
(1 x)
08.07. 10

Lišejníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení žáků s pojmem lišejník, ukázky zástupců a význam lišejníků v přírodě.
(0 x)
31.10. 11

List

Ročníky: ZŠ 7,
Podrobný popis listu, postavení ke stonku, vnitřní stavba listu a příklady tvarů a okrajů listů + opakovací čtyřsměrka.
(0 x)
08.08. 11

List

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k vyvození nebo procvičení funkce a stavby listu. Druhá část je zaměřena na postavení listů na stonku, metamorfózy a hospodářský význam.
(0 x)
28.08. 11

LISTNATÉ STROMY

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování, využití fotografií listnatých stromů k jejich určování.
(1 x)
06.12. 10

Mechorosty

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je vhodný ke zpestření opakovací hodiny věnované mechorostům (jejich vlastnostem, významu a zástupcům)
(0 x)
29.11. 11

Medvědovití

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje se znaky medvědovitých a jejich zástupci.
(0 x)
30.08. 11

Mezidruhové vztahy

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k vyvození nebo procvičení základních vztahů mezi organismy s důrazem na jejich úlohu v potravinových řetězcích.
(1 x)
06.12. 10

Mladší prvohory

Ročníky: ZŠ 9,
Výukový materiál Starší prvohory tvoří ucelenou práci mírně přesahující rozsah učiva základních škol. Lze ho využít i k rozšiřujícímu učivu, pro opakování již probrané látky nebo jako motivační zaujetí k danému tématu formou her a videí.
(0 x)
14.07. 10

MLŽI

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Znaky mlžů, příklady, jejich rozdělení.
(3 x)
27.06. 10

Motýli

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina doplněna ukázkami motýlů ukončena procvičováním
(0 x)
27.12. 11

Nerosty - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál umožňuje zopakovat látku o nerostech z učiva mineralogie v 9. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
06.12. 10

Oběhová sostava - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování oběhové soustavy formou hry.
(1 x)
07.06. 10

OBOJŽIVELNÍCI I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je zaměřena na procvičení stavby těla obojživelníků a jejich rozmnožování. Stránky v druhé části jsou věnovány úloze obojživelníků v potravinových řetězcích s důrazem na jejich ochranu a význam.
(2 x)
07.06. 10

OBOJŽIVELNÍCI II

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace formou kvízu procvičuje znalosti o jednotlivých zástupcích obojživelníků. Vhodné pro zpestření opakování učiva o obojživelnících.
(2 x)
25.10. 11

Opylení a oplození

Ročníky: ZŠ 7,
Vysvětlení procesu opylení i oplození se schématickým znázorněním + procvičovací test.
(0 x)
16.01. 12

Paleontologie - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál určen pro opakování již probraného tématu.
(0 x)
25.10. 11

Paryby

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování učiva 7. ročníku
(0 x)
07.05. 10

Paryby, ryby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem prezentace je procvičení a utřídění informací o znacích, stavbě těla a rozmnožování ryb. Motivačně navazují stránky týkající se hospodářského významu chovu kaprů a zařazení rybího masa do zdravého jídelníčku. (mezipředmětový vztah Výchova ke zdraví)
(2 x)
07.12. 10

Pavoukovci I - pavouci

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Přední stránky prezentace jsou věnovány stavbě těla a způsobu života pavouků. V druhé části si mohou žáci procvičit své znalosti o jednotlivých zástupcích.
(1 x)
07.12. 10

Pavoukovci II - sekáči, roztoči, štíři

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace se věnuje systematickému členění a znakům jednotlivých skupin pavoukovců s důrazem na nemoci, které přenášejí nebo vyvolávají.
(1 x)
05.01. 12

Pěvci - opakování

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál umožňuje zopakovat poznatky o pěvcích z tématického celku ptáci.
Autor: David Bubák
(0 x)
28.12. 11

Pěvci 1 - úvod, vlaštovkovití

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje s charakteristikou řádu pěvců a s čeledí vlaštovkovití
Autor: David Bubák
(0 x)
27.12. 11

Pěvci 2 - skřivanovití, konipasovití, střízlíkovití, skorcovití

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje žáky s čeleděmi pěvců skřivanovití, konipasovití, střízlíkovití a skorcovití.
Autor: David Bubák
(0 x)
29.11. 11

Pěvci 3 - lejskovití, drozdovití

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje žáky s čeleděmi pěvců lejskovití a drozdovití
Autor: David Bubák
(0 x)
28.12. 11

Pěvci 4 - pěnicovití, špačkovití, žluvovití

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje žáky s čeleděmi pěvců pěnicovití, špačkovití a žluvovití
Autor: David Bubák
(0 x)
28.12. 11

Pěvci 5 - sýkorovití a příbuzné čeledě

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje žáky s čeleděmi pěvců sýkorovití, brhlíkovití, šoupálkovití, mlynaříkovití a moudivláčkovití
Autor: David Bubák
(0 x)
28.12. 11

Pěvci 6 - krkavcovití, ťuhýkovití

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje žáky s čeleděmi pěvců krkavcovití a ťuhýkovití
Autor: David Bubák
(0 x)
28.12. 11

Pěvci 7 - pěnkavovití, vrabcovití, strnadovití.

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál seznamuje žáky s čeleděmi pěvců pěnkavovití, vrabcovití a strnadovití.
Autor: David Bubák
(0 x)
30.05. 10

PLAZI I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem prezentace je utřídění informací o vývoji, systematickém zařazení, rozmnožování a stavbě těla plazů. (Použití: výkladová i procvičovací hodina)
(2 x)
01.06. 10

PLAZI II

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je zaměřena na procvičení znaků jednotlivých skupin plazů s důrazem na jejich zvláštnosti a rozšíření.
(2 x)
17.11. 11

Plody

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování učiva o plodech.
(0 x)
31.10. 11

Plody a semena

Ročníky: ZŠ 7,
Rozdělení plodů podle uložení semen, stavba suchých i dužnatých plodů, rozšiřování semen. Cvičení.
(0 x)
14.12. 10

Ploštěnci

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k procvičení učiva. Důraz je kladen na parazitické zástupce nebezpečné pro člověka.
(1 x)
08.08. 11

PLOŠTICE

Ročníky: ZŠ 6,
Stručné a přehledné opakování ploštic s využitím obrázků.
(1 x)
31.10. 11

Ploutvonožci

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s řádem Ploutvonožci.
(0 x)
08.05. 10

PLŽI

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina výkladová s následným procvičováním
(3 x)
31.05. 10

Pohybová soustava

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový matariál Pohybová soustava slouží k učivu anatomie a fyziologie svalů, včetně jejich poznání a zapojení při pohybu.
(0 x)
16.01. 12

Poznávání podobných savců

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál hravou formou motivuje žáky k práci a k učení se nových informací. Je vhodná pro 1. i 2. stupeň ZŠ.
(0 x)
06.12. 10

Přeměněné horniny

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál zpracovává látku o přeměněných horninách z tématického celku horniny v 9. ročníku
Autor: David Bubák
(1 x)
08.08. 11

Primáti

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad a procvičení primátů. předváděcí sešit je vytvořen v Activstudiu
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
14.12. 10

Prvoci

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je zaměřena na procvičení učiva prvoků, především trepky velké a parazitických zástupců.
(0 x)
09.09. 10

ptáci - třídění podle potravy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál zpracovává látku o potravě ptáků z tématického celku ptáci v 7. ročníku
Autor: David Bubák
(0 x)
06.12. 10

Ptáci - vznik a stavba těla

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál se zabývá vznikem, vývojem, kostrou a vnější stavbou těla ptáků z tématického celku Ptáci v 7. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
14.12. 10

Ptáci hrabaví

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k oživení opakovací hodiny věnované řádům ptáků.
(0 x)
06.12. 10

Ptáci: Dravci

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k závěrečnému opakování obecné charakteristiky a zástupců dravců.
(0 x)
25.10. 11

Řasy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je zaměřena na procvičení učiva jednobuněčných a mnohobuněčných řas s důrazem na jejich význam v přírodě.
(0 x)
28.12. 11

RISKUJ

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakování vybraných soustav člověka pomocí známé hry Riskuj.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
09.01. 12

Rostliny - poznávačka

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Materiál umožňuje procvičení poznávání rostlin naší přírody.
Autor: David Bubák
(0 x)
09.01. 12

Rostliny dvouděložné - BOBOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování základních znalostí o bobovitých rostlinách.
(0 x)
15.01. 12

Rostliny dvouděložné - BRUKVOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Může sloužit k opakování nebo být součástí výkladové hodiny.
(0 x)
15.01. 12

Rostliny dvouděložné - HLUCHAVKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování učiva o hluchavkovitých rostlinách.
(0 x)
10.01. 12

Rostliny dvouděložné - HVĚZDNICOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vhodné k opakování učiva o hvězdnicovitých nebo jako součást výkladu.
(0 x)
10.01. 12

Rostliny dvouděložné - LILKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování lilkovitých nebo jako součást výkladové hodiny.
(0 x)
10.01. 12

Rostliny dvouděložné - MÁKOVITÉ; ZVONKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určená k procvičení látky o mákovitých a zvonkovitých rostlinách, lze použít i k výkladu.
(0 x)
15.01. 12

Rostliny dvouděložné - MIŘÍKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování, ale je možno použít i ve výkladové hodině.
(0 x)
10.01. 12

Rostliny dvouděložné - PRYSKYŘNÍKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování učiva o pryskyřníkovitých rostlinách.
(0 x)
16.01. 12

Rostliny dvouděložné - RŮŽOVITÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování a procvičení látky.
(0 x)
19.01. 12

Rostliny jednoděložné - LILIOTVARÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k procvičování učiva o liliotvarých rostlinách (podle nového systému)
(0 x)
19.01. 12

Rostliny krytosemenné - opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k závěrečnému opakování tématu, zaměřeno na poznávání.
(0 x)
06.12. 10

Rostliny nahosemenné

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování a procvičování znalostí o nahosemenných rostlinách.
(0 x)
25.10. 11

Rozmnožování a vývin rostlin

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a následnému procvičení učiva o rozmnožování a vývinu rostlin.
(0 x)
31.10. 11

Rozmnožování rostlin

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Rozmnožování pohlavní i nepohlavní, neboli vegetativní, opylování, semena, typy plodů, včelí tanec, křížovka apod.
(0 x)
06.12. 10

Ryby

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování základních pojmů, rozdělení ,skupinová práce
(0 x)
06.12. 10

Ryby-stavba těla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování vnější a vnitřní stavby těla
(0 x)
14.06. 10

šelmy-kočkovité a psovité

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
8. ročník ZŠ, výklad a procvičení kočkovitých a psovitých šelem
Autor: Aneta Zelená
(1 x)
06.12. 10

Šelmy-opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Hra založená na principu Člověče nezlob se. Soutěž pro 4 skupiny.
Autor: Aneta Zelená
(1 x)
02.01. 11

Sluch

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování znalostí o sluchovém ústrojí člověka.
(0 x)
14.12. 10

Smyslová ústrojí člověka - úvod

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k uvedení do tématu smyslové soustavy člověka
(0 x)
20.12. 10

Sopečná činnost

Ročníky: ZŠ 9,
Výkladová hodina s prvky procvičování.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
06.12. 10

Sovy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování učiva o sovách, obsahuje také odkazy na zvuky sov.
(0 x)
09.06. 10

Srdce

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k seznámení se stavbou srdce a s krevním oběhem.
(1 x)
14.12. 10

Starší prvohory

Ročníky: ZŠ 9,
Výukový materiál Starší prvohory tvoří ucelenou práci mírně přesahující rozsah učiva na základních škol. Lze ho využít k základnímu i rozšiřujícímu učivu, pro opakování již probrané látky nebo pro podporu zájmu dětí formou motivačních her.
(0 x)
22.02. 11

Stavba těla - včela medonosná

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Hodina s procvičováním.
(1 x)
14.12. 10

Stavba Země a vnitřní geologické děje

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Průřez Zemí, chemické složení jednotlivých vrstev, pohyby litosferických desek, sopečná činnost.
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
25.10. 11

Stonek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k vyvození nebo procvičení funkce a stavby bylinného i dřevnatého stonku. Další části jsou zaměřeny na typy stonků a jejich metamorfózy.
(0 x)
10.06. 10

trávící soustava

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Složení potravy, funkce soustavy, popis jednotlivých částí a jejich názvosloví
(2 x)
01.05. 11

Trávící soustava II.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pokračování trávící soustavy - játra, energetické přijmy a výdaje, zásady zdravé výživy.
(0 x)
28.12. 11

Třetihory a čtvrtohory

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen především pro 9. ročník základních škol na téma paleontologie třetihorní a druhohorní.
(0 x)
25.10. 11

Tvary listů

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace formou hry procvičuje tvary listů, včetně okrajů a žilnatiny.
(0 x)
23.12. 10

Usazené horniny I - úlomkovité

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál zpracovává látku o úlomkovitých usazeninách z tématického celku horniny v 9. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
06.12. 10

Usazené horniny II - organogenní a chemické

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál zpracovává látku o organogenních a chemických usazeninách z tématického celku horniny v 9. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
06.12. 10

Vačnatci

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace slouží k výkladu nebo opakování učiva Vačnatci
(0 x)
30.08. 10

vážky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál zpracovává látku 6. ročníku o vážkách z tématického cyklu hmyz.
Autor: David Bubák
(0 x)
02.11. 11

Vejcorodí

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje se znaky vejcorodých a jejich zástupci.
(0 x)
14.12. 10

Viry

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s druhy virů a bakterií
(0 x)
06.12. 10

Viry

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s pojmem viry a jejich významem.
(0 x)
24.08. 11

Vnější geologické děje - LEDOVEC I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vznik, výskyt a činnost ledovců - úvod
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
17.11. 11

Vnější geologické děje - LEDOVEC II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Činnost ledovce, vývoj glaciálních a kryogenních tvarů
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
17.11. 11

Vnější geologické děje - LEDOVEC III

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pevninské a horské ledovce, třídění, fotogalerie
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
30.08. 11

Vodní ptáci

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení vodních a mořských ptáků. Vypracováno v Activ studiu.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
14.12. 10

Vylučovací soustava

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Seznámení s vylučovací soustavou, podrobný popis ledvin a jejich činnosti, procvičení, práce ve skupinách
(0 x)
27.12. 11

Vývoj lidského jedince

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozmnožování, pohlavní orgány, základní pojmy, pohlavní nemoci,menstruace, porod motivační videa a obrázky z netu.
(0 x)
03.09. 10

Vyvřelé horniny I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál zpracovává téma hlubinných vyvřelin z tématického celku horniny v učivu 9. ročníku
Autor: David Bubák
(0 x)
03.09. 10

Vyvřelé horniny II

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál zpracovává výlevné vyvřeliny z tématického celku horniny v učivu 9. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
03.09. 10

Vyvřelé horniny III

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál umožňuje zopakovat látku o vyvřelých horninách z tématického celku horniny v učivu 9. ročníku
Autor: David Bubák
(0 x)
14.12. 10

Vztahy mezi organismy

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit seznámí žáky s vzájemným propojením a vztahy mezi živými organismy.
(0 x)
14.12. 10

Žahavci

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování tem. celku Žahavci
(0 x)
28.12. 11

Základy ekologie

Ročníky: ZŠ 9,
Seznamuje žáky se základy ekologie.
(0 x)
31.10. 11

Základy genetiky

Ročníky: ZŠ 8,
Představení základních pojmů a principů genetiky.
(0 x)
25.10. 11

Závěrečné opakování šelem

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování probrané látky. Poznávání obrázků, odhalování přesmyček, orientace v mapě výskytu a 12 konečných otázek.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
06.12. 10

Zemětřesení

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a zopakování zemětřesení. Internetové odkazy na videa.
Autor: Aneta Zelená
(1 x)
06.12. 10

Zoogeografické oblasti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozšíření živočichů na Zemi - základní zoogeografické oblasti
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
14.12. 10

Zrak

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k oživení výkladové hodiny nebo k opakování učiva o stavbě a funkci lidského oka.
(0 x)