ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
03.03. 11

Alois Jirásek

Ročníky: ZŠ 8,
Život a dílo spisovatele.
(4 x)
31.05. 10

Antická mytologie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu antická mytologie.
(3 x)
08.11. 11

Archaismy a historismy

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičování archaismů a historismů.
(1 x)
21.11. 11

AZ kvíz pro 7. třídu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pomocí soutěžního kvízu si mohou žáci individuálně, ale i frontálně zopakovat učivo českého jazyka 7. třídy.
(0 x)
19.02. 11

Bajky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vymezuje pojem a seznamuje s některými autory.
(0 x)
21.12. 11

Balada

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vysvětluje pojem balada.
(0 x)
05.01. 11

Básnické jazykové prostředky

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál obsahuje výklad pojmů tak, aby jim žáci rozuměli a uměli je prakticky využít při práci s texty.
Autor: Martin Lang
(0 x)
31.05. 10

Biblické příběhy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu biblické příběhy.
(2 x)
28.05. 10

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina o Boženě Němcové.
(1 x)
23.10. 10

České pověsti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu české pověsti.
(0 x)
26.11. 10

Čeština je evropský jazyk

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Úvod do problematiky jazykových rodin a genealogie evropských jazyků.
(0 x)
15.02. 11

Charakteristika

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Charakteristika
(0 x)
20.12. 10

Charakteristika 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznamují s charakteristikou.
(0 x)
20.12. 10

Charakteristika 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci procvičují charakteristiku.
(0 x)
25.01. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál určený k procvičení znalostí číslovek.
(0 x)
06.11. 10

Citoslovce

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad učiva o citoslovcích a jejich procvičování.
(0 x)
23.10. 10

Divadlo SEMAFOR

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad o divadle je doplněn o seznámení a ukázku písňových textů.
(0 x)
25.01. 11

Dopis

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičování učiva o psaní dopisů
(1 x)
29.01. 11

DOPLNĚK

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s dalším rozvíjejícím větným členem na základě výkladu a procvičování.
(1 x)
06.12. 11

Doplněk

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Větné členy, rozvíjející větné členy, doplněk.
(0 x)
19.05. 10

Druhy číslovek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s druhy číslovek.
(2 x)
19.02. 11

DRUHY RÝMU

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se základními rozdíly mezi prózou a poezií, zaměřeno na druhy rýmu.
(0 x)
21.11. 11

Druhy vedlejších vět - test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Testování znalostí učiva skladba - vedlejší věty.
(0 x)
29.09. 10

Druhy vedlejších vět 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jedná se o úvod do problematiky vedlejších vět.
Autor: Martin Lang
(1 x)
29.09. 10

Druhy vedlejších vět 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jedná se o materiál navazující na Druhy vedlejších vět 1.
Autor: Martin Lang
(0 x)
05.01. 11

Druhy vět podle postoje mluvčího

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Materiál se zaměřuje na druhy vět podle postoje mluvčího. V úvodu je výklad a posléze různé druhy cvičení, která mají upevnit učivo.
Autor: Martin Lang
(0 x)
06.07. 10

Druhy zájmen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Popis zájmen a jejich druhů s krátkým procvičením. Primárně pro 6. ročník.
Autor: Ondřej Tyč
(2 x)
06.12. 11

Duálové tvary

Ročníky: ZŠ 7,
Tvary některých podstatných jmen, které označují párové části lidského nebo zvířecího těla.
(0 x)
07.12. 10

Eposy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina seznámí žáky s jednotlivými znaky eposů a jejich regionálním zařazením.
(0 x)
31.05. 10

Frazémy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Druhy frazémů, konkrétní příklady, rozšiřování slovní zásoby.
(2 x)
15.12. 10

Frazeologická spojení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování některých frazémů.
(0 x)
13.11. 11

Hans Christian Andersen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem H. Ch. Andersena, známého světového pohádkáře.
(0 x)
08.11. 11

Hans Christian Andersen - umělá pohádka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování názvů a obsahů Andersenových pohádek interaktivní formou.
(0 x)
15.11. 11

Hans Christian Andersen, 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování názvů a obsahů Andersenových pohádek interaktivní formou.
(0 x)
21.09. 11

Hláskosloví I.

Ročníky: ZŠ 6,
dělení hlásek a jejich výslovnost
(0 x)
21.09. 11

Hláskosloví II:

Ročníky: ZŠ 6,
spisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty
(0 x)
29.01. 11

Hlavní a vedlejší věty, souřadné a podřadné souvětí, 1.část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
V prezentaci je podrobný teoretický základ, na který navazuje přímo konkrétní praktické cvičení.
(0 x)
04.02. 11

Hlavní a vedlejší věty, souřadné a podřadné souvětí, 2.část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
V materiálu je kladen důraz hlavně na vedlejší věty, výklad je střídán praktickými úkoly.
(0 x)
13.12. 11

Interpunkce - uvozovky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad s příklady týkající se problematiky uvozovek.
(0 x)
29.11. 11

Ivan Martin Jirous

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem I. M. Jirouse, hlavního představitele českého undergroundu.
(0 x)
16.12. 10

Jaromír Nohavica

Ročníky: ZŠ 9,
Ukázka písňové tvorby na životě a díle J. Nohavici.
(0 x)
15.11. 11

Jaroslav Hašek

Ročníky: ZŠ 9,
Česká próza 1. poloviny 20. století.
(2 x)
31.05. 10

Jazykové rodiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad látky o jazykových rodinách a následné procvičení.
(2 x)
31.08. 11

Jazykový rozbor 1

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
29.11. 11

Jazykový rozbor 10

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
29.11. 11

Jazykový rozbor 11

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
01.09. 11

Jazykový rozbor 2

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
01.09. 11

Jazykový rozbor 3

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
01.09. 11

Jazykový rozbor 4

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
01.09. 11

Jazykový rozbor 5

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
29.09. 11

Jazykový rozbor 6

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
29.09. 11

Jazykový rozbor 7

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
29.09. 11

Jazykový rozbor 8

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
29.09. 11

Jazykový rozbor 9

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Autor: Martin Lang
(0 x)
26.11. 10

Jiří Suchý

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem Jiřího Suchého, známého skladatele oblíbených písniček.
(0 x)
07.10. 11

Jiří Wolker a Vítězslav Nezval

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení se životem a dílem J. Wolkera a V. Nezvala.
(0 x)
10.12. 11

Jiří Žáček

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem Jiřího Žáčka, známého autora oblíbených básniček.
(0 x)
21.11. 11

Jules Verne

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem J. Verna, známého autora dobrodružných románů.
(0 x)
23.10. 10

K. J. Erben

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem K. J. Erbena a s literárními pojmy. Určené pro 7.- 8. ročník, literatura 19. století.
(0 x)
11.11. 10

Karel Čapek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování učiva o Karlu Čapkovi
(0 x)
24.02. 11

Karel Havlíček Borovský

Ročníky: ZŠ 8,
Život a dílo spisovatele a jeho nejznámější epigramy.
(0 x)
11.05. 11

Karel Kryl

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení se životem a tvorbou písničkáře Karla Kryla.
(0 x)
19.02. 11

Kategorie podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen se zaměřením na složitější případy. Určeno zejména k opakování v 9. ročníku.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
15.12. 10

Konkrétní a abstraktní podstatná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Konkrétní a abstraktní podstatná jména
(0 x)
15.11. 11

Líčení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení slohu s krátkou teorií, práce s obrazem.
(0 x)
05.08. 11

Líčení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Líčení - výklad, procvičování
(0 x)
25.11. 11

Literární druhy

Ročníky: ZŠ 9,
teorie o literárních druzích
(0 x)
07.10. 11

Literární pojmy

Ročníky: ZŠ 9,
ujasnění si některých základních literárních pojmů
(0 x)
05.12. 10

Literární pojmy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Literární pojmy: verš, stopa, trochej, daktyl, jamb.
(0 x)
07.10. 11

Literární žánry

Ročníky: ZŠ 9,
přehled základních literárních žánrů
(0 x)
07.08. 11

Lumírovci

Ročníky: ZŠ 8,
J. Vrchlický, J. V. Sládek, J. Zeyer
(0 x)
07.08. 11

Májovci

Ročníky: ZŠ 8,
Literatura generace vedené J. Nerudou a V. Hálkem.
(0 x)
06.12. 11

Marek Eben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem Marka Ebena, známého autora oblíbených písniček.
(0 x)
02.11. 11

Moderní básnické směry na konci 19. století

Ročníky: ZŠ 9,
seznamuje s básnickými směry konce 19. století
(0 x)
25.11. 11

Moderní literární směry v 1. polovině 20. století

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
seznamuje s literárními směry 1. poloviny 20. století
(0 x)
14.08. 10

Nářečí

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k probrání látky, lze využít i k závěrečnému shrnutí.
(1 x)
04.02. 11

Národní obrození v české literatuře I.

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení a upevnění učiva o "jungmannovské generaci".
(0 x)
19.02. 11

Národní obrození v české literatuře II.

Ročníky: ZŠ 8,
Úloha divadla v době národního obrození.
(0 x)
21.11. 11

Neohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 7,
přehled neohebných slovních druhů
(0 x)
24.02. 11

NEPRAVIDELNOSTI VE VĚTNÉ STAVBĚ

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s oslovením, vsuvkou, citoslovcem, samostatným větným členem a neúplnou větou.
(0 x)
14.08. 10

Obohacování slovní zásoby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu obohacování slovní zásoby
(1 x)
23.10. 10

Ohebné a neohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování a procvičování slovních druhů
(1 x)
12.11. 11

Opakování podstatných jmen - hlasování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro nástroje hlasování, kde děti buď vybírají správné odpovědi, nebo odpovídají pouze ano- ne. Primárně je toto hlasování určeno pro 6. ročník po probrání učiva o podstatných jménech, ale může být použito k ověření zapamatování si tohoto učiva i v ročnících vyšších.
(0 x)
12.11. 11

Opakování učiva o jazykových útvarech - hlasování

Ročníky: ZŠ 6,
Jazyk a jeho útvary - prezentace je určena k ověření učiva o jazyku a jeho útvarech pomocí hlasovacího zařízení.
(0 x)
27.05. 11

Ota Pavel

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem a dílem Oty Pavla.
(0 x)
25.05. 11

Pádové otázky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení určování pádů podstatných jmen.
(0 x)
13.11. 10

Podmět

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad s procvičováním.
(1 x)
23.10. 10

Podmět - základní větný člen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování je určené především pro sedmý ročník, ale dá se použít i při opakování ve vyšších ročnících.
(0 x)
02.07. 11

Podmiňovací způsob

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Podmiňovací způsob - přítomný, minulý
(0 x)
08.11. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Zopakování základních znalostí o podstatných jménech.
(0 x)
28.07. 10

PODSTATNÁ JMÉNA - pomnožná, hromadná, látková

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s uvedenými druhy podstatných jmen na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
15.12. 10

Pohádka

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Autorská pohádka
(0 x)
24.02. 11

Pohádka a pověst

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k upřesnění znaků pohádky a pověsti.
(0 x)
25.11. 11

Pohádkový kvíz

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Soutěž s tematikou pohádek.
(0 x)
30.09. 10

Poměry mezi větami hlavními

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jedná se úvod do problematiky vztahů mezi hlavními větami.
Autor: Martin Lang
(0 x)
26.11. 10

Popis I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad popisu a procvičování písemného projevu.
(0 x)
30.10. 11

Popis II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Psaní popisu, procvičování písemného projevu.
(0 x)
26.11. 10

Popis předmětu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad, práce s přídavnými jmény, postup
(1 x)
15.02. 11

Používání číslovek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování skloňování číslovek a psaní tečky za řadovými číslovkami.
(0 x)
07.10. 11

PRAVOPIS - soutěž

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičování formou soutěže pro dvě družstva.
(0 x)
05.01. 11

Pravopis bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jedná se o materiál, v kterém je výklad (objasňující podstatu pravopisu) a série cvičení, která ho má procvičit. Materiál se hodí pro žáky celého druhého stupně, protože problematika tohoto pravopisu činí žákům nemalé potíže.
Autor: Martin Lang
(1 x)
07.10. 11

Pravopis i-y

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
shrnutí naučené látky, procvičení
(1 x)
25.05. 11

Pravopis podstatných jmen podle vzorů

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování a procvičení psaní i/y v koncovkách podstatných jmen.
(0 x)
11.05. 11

Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích.

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování a procvičení pravopisu v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích.
(0 x)
11.05. 11

Pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování a procvičení psaní í/ý v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých.
(0 x)
30.09. 10

Pravopis s, z, vz

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jedná se o úvod do problematiky pravopisu s, z, vz.
Autor: Martin Lang
(0 x)
07.10. 11

Pravopis zájmen

Ročníky: ZŠ 6,
skloňování zájmen, procvičení pravopisu
(0 x)
02.12. 11

Pravopisný test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Test určený pro hlasovací zařízení i běžné použití.
(0 x)
02.12. 11

Pravopisný test 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Test určený pro hlasovací zařízení i běžné použití.
(0 x)
12.11. 11

Přechodníky

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Výklad s procvičením.
(0 x)
11.05. 11

Přechodníky

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičování přechodníků.
(0 x)
04.02. 11

PŘEDMĚT

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s dalším rozvíjejícím větným členem na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
05.08. 11

Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-.

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování a procvičení psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-.
(0 x)
09.12. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad a procvičování přídavných jmen.
(0 x)
26.11. 10

Přídavná jména - určování a stupňování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad, teorie a přehled. Vše lze procvičit v třech různých cvičeních s řešením.
(1 x)
11.05. 11

Přídavná jména -icí/ící

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přídavná jména účelová a dějová (zakončení na icí/ící)
(0 x)
05.05. 10

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 - druhy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s druhy přídavných jmen na základě výkladu a procvičování.
(5 x)
15.02. 11

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 2 - přivlastňovací

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s přivlastňovacími přídavnými jmény na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
19.02. 11

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 3 - změny souhlásek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se změnami souhlásek u přídavných jmen tvrdých.
(0 x)
25.11. 10

Příslovce 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznamují s druhy příslovcí.
(0 x)
17.12. 10

Příslovce 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznamují se stupňováním příslovcí, s příslovečnými spřežkami a pravopisem
(0 x)
15.11. 11

Příslovečné spřežky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování, opakování a upřesnění pravopisu příslovečných spřežek.
(0 x)
15.10. 10

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ - druhy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s druhy příslovečného určení na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
01.11. 10

Příslovečné vedlejší věty

Ročníky: ZŠ 8,
Jedná se o úvod do problematiky vedlejších vět příslovečných.
Autor: Martin Lang
(0 x)
02.07. 11

Přístavek

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přístavek
(0 x)
04.02. 11

PŘÍSTAVEK

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s dalším druhem přívlastku na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
23.10. 10

Přísudek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo o přísudku a jeho druzích.
(0 x)
06.11. 10

Přísudek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přísudek - výklad a procvičování.
(0 x)
19.10. 10

PŘÍVLASTEK 1 - shodný a neshodný

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s uvedenými druhy přívlastku na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
19.10. 10

PŘÍVLASTEK 2 - několikanásobný a postupně rozvíjející

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s uvedenými druhy přívlastku na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
04.02. 11

PŘÍVLASTEK 3 - těsný a volný

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s uvedenými druhy přívlastku na základě výkladu a procvičování.
(0 x)
17.12. 10

Psaní a výslovnost slov přejatých

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Uvedení do problematiky přejatých slov.
(0 x)
02.12. 11

Psaní čárky ve větě jednoduché, 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Výklad a procvičování pravopisu v jednoduché větě. Příklady.
(0 x)
02.12. 11

Psaní čárky ve větě jednoduché, 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Teorie a procvičování čárky v jednoduché větě. Přívlastek, přívlastek, doplněk.
(0 x)
21.12. 11

Psaní čárky ve větě jednoduché, 3. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Opakování, procvičování učiva o interpunkci ve větě jednoduché.
(0 x)
15.04. 11

Psaní i - y po obojetných souhláskách

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k zopakování a procvičení pravopisu i, y po obojetných souhláskách.
(1 x)
03.03. 11

Psaní i - y po souhlásce P

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov a jejich procvičení
(0 x)
19.02. 11

Psaní i - y po souhlásce S

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov a jejich procvičení
(0 x)
03.03. 11

Psaní i - y po souhlásce V

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov a jejich procvičení
(0 x)
03.03. 11

Psaní i - y po souhlásce Z

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov a jejich procvičení
(0 x)
27.05. 11

Psaní i - y v místopisných názvech (1. část)

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách v místopisných názvech
(0 x)
22.06. 11

Psaní i - y v místopisných názvech (2. část)

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách v místopisných názvech
(0 x)
05.12. 10

Psaní i-y po souhlásce B

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov a jejich procvičení
(0 x)
05.12. 10

Psaní i-y po souhlásce L

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov po L a jejich procvičení.
(0 x)
15.12. 10

Psaní i-y po souhlásce M

Ročníky: ZŠ 6,
Zopakování vyjmenovaných slov a jejich procvičení
(0 x)
27.05. 11

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování a procvičení psaní velkých nebo malých začátečních písmen.
(0 x)
15.05. 10

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad o psaní velkých písmen ve vlastních jménech s příklady a procvičováním.
(5 x)
07.08. 11

Realismus v české literatuře 19. století

Ročníky: ZŠ 8,
Období realismu v naší literatuře.
(0 x)
03.03. 11

Romantismus v české literatuře

Ročníky: ZŠ 8,
Období romantismu v naší literatuře.
(0 x)
10.12. 11

Rozbor textu "K čemu je vlastně věda?"

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
pravopis, tvarosloví, skladba, slovní význam a práce s textem
(0 x)
08.08. 11

Ruchovci

Ročníky: ZŠ 8,
S. Čech, E. Krásnohorská
(0 x)
06.11. 10

Shoda podmětu s přísudkem

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení učiva formou soutěže.
(1 x)
16.12. 10

Shoda podmětu s přísudkem 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování formou soutěže.
(0 x)
15.04. 11

Shoda přísudku s podmětem

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení doplňování koncovek u sloves v přísudku.
(0 x)
04.03. 11

SKLADBA - soutěž

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení formou soutěže pro dvě družstva.
(0 x)
03.03. 11

Skladba souvětí I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Protože delfíni žijí ve vodě, někteří lidé se mylně domnívají, že jsou to ryby.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
03.04. 11

Skladba souvětí II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Chtěl bych ti říct, jak moc jsi mě zklamal, ale nedokážu to, a tak ti napíšu aspoň zprávu.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
11.05. 11

Skladba souvětí III.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: O tom, že jste vyhráli, jsem se dozvěděl před chvílí, a proto spěchám, abych vám blahopřál.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
07.08. 11

Skladba souvětí IV.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Utíkal k vlaku, i když věděl, že ho nestihne, jelikož bylo příliš pozdě, ale doufal v zázrak.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
10.11. 11

Skladba souvětí IX.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Až mi prozradíte, jak zní vaše jméno a proč jste sem přišli, pustím vás dovnitř.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
07.08. 11

Skladba souvětí V.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Chlapec vzal sešit, který ležel na lavici, a nadepsal jej tak úhledně, že na to byl pyšný.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
29.09. 11

Skladba souvětí VI.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Když jsem zjistil, jak těžké je trefit terč, nechal jsem toho, nechtěl jsem se totiž zesměšnit.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
08.11. 11

Skladba souvětí VII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Martin zjistil, že na něj Petr nepočkal a šel dál, a umínil si proto, že s ním už nepromluví.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
06.11. 11

Skladba souvětí VIII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Kdyby Patrik nepřišel, nešel bych na trénink, jenže už ho slyším, jak dupe po schodech.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
20.11. 11

Skladba souvětí X.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Tomu člověku, který mě okradl, bych s chutí nafackoval, ale nechám to radši na policii.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
24.11. 11

Skladba souvětí XI.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Sotva vstoupili do klece a strojník je spustil, zdálo se jim, že klec stojí, ač jela dost rychle.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
02.12. 11

Skladba souvětí XII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Jak jsem se sem dostal, už nevím, ale docela by mě zajímalo, kde to vlastně jsem.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
13.12. 11

Skladba souvětí XIII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Když slunce, které se konečně ukázalo, začalo trochu hřát, řekli si kluci, že se vykoupou.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
13.12. 11

Skladba souvětí XIV.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Měl jsem tě za kamaráda, a najednou se dozvídám, že mě pomlouváš, kde můžeš.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
08.01. 12

Skladba souvětí XV.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Nejen že jsem zaspal, protože nemám budík, ale ujel mi i autobus, takže mě čeká průšvih.
Autor: Ondřej Tyč
(0 x)
13.08. 10

Skloňování zájmen on, ona, ono

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Náhled všech spisovných tvarů skloňování zájmen on, ona, ono, výklad užívání kratších a delších tvarů (ho/jeho...) a psaní i/í (jji/jí, ni/ní...). Interaktivní cvičení k procvičení problematiky.
Autor: Ondřej Tyč
(2 x)
05.08. 11

Skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a procvičování psaní skupin skupin bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně.
(0 x)
15.12. 10

Slang

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slang - rozvrstvení jazyka
(0 x)
14.08. 10

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál může posloužit k probrání látky i k jejímu závěrečnému shrnutí.
(0 x)
29.01. 11

Slova přejatá

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Výklad, procvičování slov přejatých, použití SSČ.
(0 x)
23.10. 10

Slova přejatá I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích jazyků.
(0 x)
17.12. 10

Slova přejatá II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích jazyků.
(0 x)
31.08. 11

Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakování pravopisu slov cizího původu, vysvětlení jejich významu.
(0 x)
23.10. 10

Slova zakončená na -ovi/-ovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení zásad správného psaní slov zakončených na -ovi nebo -ovy
Autor: Ondřej Tyč
(2 x)
23.10. 10

Slovesa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení základních poznatků o slovesech.
(0 x)
23.10. 10

Slovesa, mluvnické kategorie

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování znalostí mluvnických kategorií sloves, procvičování, hra se slovesy
(1 x)
15.02. 11

Slovesné třídy a vzory

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovesné třídy a vzory
(0 x)
15.10. 10

Slovesný čas

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad o slovesném čase a jeho procvičení
(0 x)
05.08. 11

Slovesný rod

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovesný rod - činný, trpný
(0 x)
11.05. 11

Slovesný rod

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení látky o slovesném rodu.
(0 x)
26.11. 10

Slovesný vid

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování slovesného vidu.
(0 x)
15.10. 10

Slovesný způsob

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Druhy slovesného způsobu a jeho určování.
(0 x)
08.11. 11

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování slovních druhů.
(0 x)
08.01. 12

Slovotvorba - jazykové hry, 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hry zaměřené na tvorbu slov, logické myšlení apod.
(0 x)
08.01. 12

Slovotvorba - jazykové hry, 2. část

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál obsahuje jazykové hry zaměřené na práci se slovy, respektive jejich tvořením.
(0 x)
09.11. 10

Souvětí souřadné a podřadné

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se souvětím souřadným a podřadným.
(0 x)
20.12. 10

Stavba slova

Ročníky: ZŠ 7,
Tvorba slova, rozlišování jednotlivých částí slov odvozených.
(0 x)
25.01. 11

Stavba slova, tvoření slov

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování teorie a praktické procvičování.
(0 x)
20.12. 10

Středověká česká literatura I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování učiva o středověké české literatuře.
(0 x)
20.12. 10

Středověká česká literatura II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování učiva o středověké české literatuře.
(0 x)
23.10. 10

Stupňování přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad je doplněn o procvičování, které lze provést u tabule, samostatně do sešitu nebo společně.
(0 x)
03.06. 10

Synonyma

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad nového učiva v 7.roč. v témat. celku Význam slova a jeho procvičení.
(0 x)
02.07. 11

Synonyma, antonyma, homonyma.

Ročníky: ZŠ 7,
Rozšiřování slovní zásoby a procvičení určování synonym, antonym a homonym.
(0 x)
14.08. 10

Synonyma, homonyma a antonyma

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k probrání látky, případně i k jejímu závěrečnému shrnutí.
(1 x)
26.08. 10

Tvary zájmena já

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Krátký výklad a procvičení spisovných tvarů zájmena já.
Autor: Ondřej Tyč
(1 x)
04.03. 11

Tvoření nových slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním.
(0 x)
15.11. 11

Tvoření slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Opakování a prohlubování učiva o tvoření slov.
(0 x)
31.05. 10

Velká písmena

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Teorie psaní velkých písmen i procvičování na konkrétních příkladech.
(0 x)
19.02. 11

VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se základními rozdíly mezi větou hlavní a vedlejší.
(0 x)
04.02. 11

Větné členy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad problematiky větných členů na základní urovni s procvičováním.
(0 x)
07.10. 11

VĚTNÉ ČLENY - test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičování nebo kontrole znalostí formou testu.
(0 x)
01.11. 10

Věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty

Ročníky: ZŠ 8,
Jedná se o úvod do problematiky vět jednočlenných, dvojčlenných a větných ekvivalentů.
Autor: Martin Lang
(0 x)
09.03. 11

Věty s přímou řečí

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování pravidel psaní vět s přímou řečí.
(0 x)
06.12. 11

Vyjádření podmětu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní větný člen - určování, procvičování
(0 x)
06.11. 10

Vypravování I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad vypravování a procvičování písemného projevu.
(0 x)
05.11. 11

Vypravování II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Psaní vypravování a procvičování písemného projevu.
(0 x)
05.11. 11

Vypravování III.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Nácvik na psaní vypravování a procvičování písemného projevu.
(0 x)
13.10. 11

Vývoj jazyka

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
vývoj jazyka - slovní zásoby, pravopisu ...
(0 x)
30.05. 10

Význam slova

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s pojmy slovo, sousloví, obrazný název a rčení.
(3 x)
03.06. 10

Význam slova - slova nadřazená, podřazená, souřadná

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace slouží k výkladu pojmů a jejich procvičení.
(0 x)
01.11. 10

Vztahy mezi skladebními dvojicemi

Ročníky: ZŠ 9,
Jedná se o doplňující učivo z oblasti Syntaxe.
Autor: Martin Lang
(0 x)
15.11. 11

Walter Scott

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem W. Scotta, známého autora historických románů.
(0 x)
02.12. 10

Zájmena jenž, týž, sám

Ročníky: ZŠ 9,
Výkladové přehledy tvarů s procvičováním.
(0 x)
08.01. 12

Zápor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování druhů záporu v českých větách.
(0 x)
15.12. 10

Zdeněk Svěrák

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s životem i dílem Zdeňka Svěráka, známého skladatele oblíbených písniček.
(0 x)
18.11. 10

Zdvojené souhlásky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování tématu zdvojených souhlásek. Určeno primárně pro 6. ročník ZŠ.
Autor: Ondřej Tyč
(1 x)
02.07. 11

Životopis

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Životopis
(0 x)
25.01. 11

Zpráva a oznámení

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičování učiva o zprávách a oznámeních.
(0 x)
10.12. 11

Zvuk a hlas

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
odborné pojmy z hláskosloví, diktát podle poslechu, rozpoznání důležitého ve zvukové informaci
(0 x)