ucimeinteraktivne.cz

svátek má Roland, 14.6. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
07.01. 12

Archimédův zákon

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Seznámení s podstatou a využitím Archimédova zákona
(3 x)
07.01. 12

Archimédův zákon - příklady

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Několik řešených příkladů na Archimédův zákon.
Autor: Marek Souček
(1 x)
02.12. 10

Atmosféra Země a její složení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Objasnění pojmu atmosféra Země a seznámení s jejím složením.
(5 x)
07.01. 12

Atmosférický tlak

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
sešit seznamuje s podstatou tlaku vzduchu, principem sací pumpy a historickými souvislostmi objevu tlaku vzduchu
(1 x)
09.01. 11

Atomy a molekuly

Ročníky: ZŠ 6,
Úvod do učiva zabývajícího se složením látek, objasnění pojmu atom a molekula.
(3 x)
26.12. 11

Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Nebezpečné situace, hašení el. zařízení, výstražné tabulky.
(0 x)
10.12. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k zavedení veličiny čas, seznámení s měřením času, a jednotkami.
(1 x)
28.12. 11

Čas - test

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k otestování znalostí žáků z učiva o veličině čas, k jejímu plnému využití je třeba hlasovací zařízení ActiVote.
(0 x)
03.12. 11

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům šestého ročníku. Seznamuje, procvičuje a rozvíjí poznatky týkající se částicové stavby pevných, kapalných a plynných látek.
(1 x)
08.12. 11

Co jsme se ve fyzice naučili

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
20 otázek z fyziky pro hlasovací zařízení
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
09.01. 11

Co už víme o síle

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Fyzikální veličina síla, co je a co není síla, vzájemné působení síly, působení síly dotykem a na dálku.
(4 x)
26.12. 10

Čočky - obecně

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jak poznáme spojku, rozptylku, dvojlom na skutečné čočce, pojem tenká čočka, znázornění, významné paprsky, procvičení
(2 x)
29.12. 11

Další součástky s jedním přechodem PN.

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení schématických značek,rozdíly mezi typy diod, využití LED diod, jejich výhody, fotodiody a jejich využití.
(0 x)
26.12. 10

DÉLKA 2

Ročníky: ZŠ 6,
DÉLKA - MĚŘENÍ DÉLKY
(2 x)
22.12. 10

DÉLKA 1

Ročníky: ZŠ 6,
DÉLKA - ÚVOD DO UČIVA
(1 x)
26.12. 10

DÉLKA 3

Ročníky: ZŠ 6,
DÉLKA - OPAKOVANÉ MĚŘENÍ DÉLKY, STARŠÍ DÉLKOVÉ JEDNOTKY
(1 x)
03.12. 11

Dioda

Ročníky: ZŠ 9,
Popis diody, dioda v obvodech v propustném a závěrném směru.
(0 x)
28.12. 11

Dioda jako usměrňovač.

Ročníky: ZŠ 9,
Účel usměrňování, jednocestný a dvojcestný usměrňovač, grafické znázornění průběhu proudu, spotřebiče s usměrňovačem.
(0 x)
08.12. 11

Elektrické pole

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení znalostí o siločárách elektrického pole.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
08.12. 11

Elektrické vlastnosti látek - test

Ročníky: ZŠ 6,
Využívá hlasovacího zařízení.
Autor: Jakub Novák
(1 x)
06.06. 10

Elektrické vodiče a nevodiče

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
6. ročník ZŠ, prezentace slouží k seznámení žáků s pojmy vodič a izolant a k jejich procvičení
Autor: Jakub Novák
(1 x)
05.08. 10

Elektrický proud a napětí

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s veličinami, různými zdroji napětí,s účinky proudu a závislostí spotřebiče na zdroji
(1 x)
03.12. 11

Elektromagnet a jeho využití

Ročníky: ZŠ 9,
mg. pole cívky, elektromagnet, zvonek, jistič, další příklady využití elektromagnetu
(0 x)
07.01. 12

Elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
sešit seznamuje s historií objevu elektromagnetické indukce, poskytuje návody na jednotlivé pokusy, cvičení ověřující pochopení pozorovaných jevů
(0 x)
03.12. 11

elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 9,
Přibližování a vzdalování magnetu a cívky, zapínání a vypínání primární cívky
(0 x)
30.12. 11

Elektromagnetické jevy - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování elektromagnetických jevů - historické osobnosti, mg. pole cívky (dva úkoly), elektromagnetická indukce (dva úkoly, základní části elektromotoru a dopravní prostředky s elektromotorem
(0 x)
07.01. 12

Elektromotor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičení tématu, návody na pokusy, prohloubení tématu
(1 x)
08.12. 11

Elektroskop

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k seznámení se s funkcí elektroskopu.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
17.11. 11

Generátor střídavého proudu

Ročníky: ZŠ 9,
Princip a součásti generátoru střídavého proudu.
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
19.04. 10

Graf závislosti dráhy na čase

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování rýsování grafu a čtení z grafu závislosti dráhy na čase.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
09.01. 11

Gravitační síla. Gravitační pole.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení s pojmem gravitace, objasnění pojmu gravitační síla a gravitační pole.
(2 x)
09.01. 11

HMOTNOST 1

Ročníky: ZŠ 6,
HMOTNOST - ÚVOD DO UČIVA
(1 x)
04.11. 11

HMOTNOST 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento výukový materiál je druhý v řadě materiálů pojednávajících o tematickém celku HMOTMOST. Navazuje na výukový materiál HMOTNOST 1, rozšiřuje a procvičuje znalosti týkající se fyzikální veličiny hmotnost.
(1 x)
05.11. 11

HMOTNOST 3

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
HMOTNOST - ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ TEMATICKÉHO CELKU
(0 x)
07.01. 12

Hustota - měření

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k zopakování poznatků o hustotě, seznámení s postupy měření hustoty.
(0 x)
07.01. 12

Hustota - příklady

Ročníky: ZŠ 6,
Několik řešených příkladů na procvičení výpočtu hustoty.
Autor: Marek Souček
(0 x)
10.01. 12

Hustota - test

Ročníky: ZŠ 6,
Test na ověření znalostí o hustotě, 7 otázek, určeno pro hlasovací zařízení.
(0 x)
10.01. 12

Hustota - výpočty

Ročníky: ZŠ 6,
Výpočet hustoty, hmotnosti, převody jednotek hustoty
(0 x)
10.01. 12

Hustota - zavedení veličiny

Ročníky: ZŠ 6,
Hustota - stejná tělesa - různé hmotnosti, vzorec, jednotky, výpočet, čím měříme
(0 x)
08.12. 10

Hydrostatická síla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen zejména k procvičení znalostí o hydrostatické síle.
(1 x)
08.12. 10

Hydrostatický tlak

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
příčiny vzniku hydrostatického tlaku, závislost na hloubce a kapalině
(1 x)
10.01. 12

Jaderná elektrárna

Ročníky: ZŠ 9,
Základní části jaderné elektrárny a jejich význam
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
10.01. 12

Jaderné reakce

Ročníky: ZŠ 9,
Přehled a využití jaderných reakcí
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
26.12. 11

Jaderný reaktor

Ročníky: ZŠ 9,
Řetězová štěpná reakce, části jaderného reaktoru
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
26.12. 10

Kinetická energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Definice, jednotky, příklady + řešení, www odkazy a aplety
(2 x)
26.12. 11

Kladky a kladkostroje

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výklad a procvičení učiva o pevné kladce, volné kladce a kladkostroji.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
16.01. 12

Kulová zrcadla - konstrukce obrazu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Výklad konstrukce obrazu bodu v kulových zrcadlech.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
16.01. 12

Kulová zrcadla - rozpoznání vlastností obrazu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Rozpoznávání vlastností obrazu tvořeného dutými kulovými zrcadly.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
16.01. 12

Kulová zrcadla - vlastnosti obrazu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Konstrukce obrazu předmětu a jeho vlastnosti.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
08.12. 11

Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům šestého ročníku. Seznamuje, procvičuje a rozvíjí poznatky týkající se částicového složení látek.
(1 x)
26.12. 10

Lom paprsků

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Lom ke kolmici, od kolmice, čočky - základní rozdělení
(1 x)
21.09. 10

Lom světla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace ukazuje na pokusech lom světla na hranolu i čočkách.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
03.12. 11

Magnetické pole cívky

Ročníky: ZŠ 9,
Historie elektromagnetických objevů, vznik mg. pole cívky, Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku, procvičování
(0 x)
07.01. 12

Magnetické pole cívky, elektromagnet

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
návody na pokusy, procvičování
(0 x)
25.12. 11

Magnetické pole magnetu v pokusech

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Návody pokusů ke zkoumání magnetického pole magnetu a magnetické síly
(0 x)
07.01. 12

Magnetické pole Země

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování a prohlubování tématu Magnetické pole Země
(0 x)
07.01. 12

Magnetizace látky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
sešit za pomocí návodů k pokusům seznamuje s jevem magnetizace látky
(0 x)
19.12. 10

Magnety

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
materiál je možné využít při výkladu magnetických vlastností látek v 6. ročníku nebo k procvičování a opakování ve vyšších ročnících
(1 x)
10.01. 12

Měření elektrického proudu

Ročníky: ZŠ 8,
Zapojení ampérmetru při měření elektrického proudu
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
27.11. 10

Měření siloměrem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení čtení hodnot na stupnici siloměru, vztah mezi silou a hmotností zavěšeného tělesa.
(2 x)
09.01. 11

Měření síly.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Úvod do učiva zabývajícího se měřením síly, seznámení se siloměrem, procvičující úlohy.
(2 x)
07.01. 12

Měření teploměry

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Měříme teploměry
Autor: Karel Brát
(0 x)
07.01. 12

Měření teploty

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Měříme teplotu
Autor: Karel Brát
(0 x)
08.12. 11

Měření tlaku

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
seznámení s principem a využitím měřidel tlaku v kapalinách a plynech
(0 x)
17.11. 11

Model atomu

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je určena žákům šestého ročníku. Upřesňuje, procvičuje a rozvíjí poznatky týkající se modelu atomu.
(1 x)
31.05. 10

Model atomu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
6. ročník ZŠ, slouží k výkladu nového učiva a procvičení
Autor: Jakub Novák
(2 x)
09.01. 11

Multimetr 3

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Digitálního multimetr
Autor: Petr Pavelka
(1 x)
09.01. 11

OBJEM 1

Ročníky: ZŠ 6,
OBJEM - ÚVOD DO UČIVA
(1 x)
26.12. 11

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výstražné značky, nebezpečné situace, nebezpečné napětí, zapojení zásuvky, hašení el. zařízení.
(0 x)
16.01. 12

Odraz světla - test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Využívá hlasovacího zařízení.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
31.10. 10

Oko

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace využívá soupravu lasserová optika ke znázornění funkce lidského oka.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
15.09. 11

Oko, vady oka, optické klamy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Lidské oko, základní pojmy, oční vady, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, optické klamy
(0 x)
26.12. 10

Optické přístroje a zajímavosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát
(1 x)
30.06. 11

Optika - test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
test z optiky - vlastnosti obrazu, určování optických soustav, významné paprsky
(0 x)
16.01. 12

Otáčivé účinky síly

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení otáčivých účinků síly.
Autor: Jakub Novák
(1 x)
16.01. 12

Otáčivé účinky síly - AZkvíz

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení otáčivých účinků síly.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
16.01. 12

Otáčivé účinky síly - test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Využívá hlasovacího zařízení.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
10.12. 11

Páka

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výklad podmínky rovnováhy jednozvratné i dvojzvratné páky.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
16.01. 12

Páka - cvičení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení podmínky rovnováhy páky formou úloh.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
16.01. 12

Páka - využití

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Ukázky využití páky, rozpoznávání jednozvratné a dvojzvratné páky.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
07.01. 12

Pascalův a Archimédův zákon pro plyny

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
sešit seznamuje s platností Pascalova a Archimédova zákona pro plyny a jejich využití v praxi
(0 x)
07.01. 12

Pascalův zákon

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
procvičení a prohloubení tématu Pascalův zákon
(0 x)
06.01. 12

Pascalův zákon - příklady

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Několik řešených příkladů na procvičení Pascalova zákona.
Autor: Marek Souček
(0 x)
02.12. 10

Počasí kolem nás - úvod

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Úvod do učiva zabývajícího se problematikou počasí.
(3 x)
10.01. 12

POHYBOVÉ ZÁKONY 1 - ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 7,
První z řady materiálů pojednávající o pohybových zákonech. Navazují na něj materiály POHYBOVÉ ZÁKONY 1 a POHYBOVÉ ZÁKONY 2
(0 x)
10.01. 12

POHYBOVÉ ZÁKONY 2

Ročníky: ZŠ 7,
Tento výukový materiál koncepčně navazuje na práci POHYBOVÉ ZÁKONY 1. Seznamuje žáky se zákonem síly a se druhy brzdných sil. Na materiál navazuje práce POHYBOVÉ ZÁKONY 3.
(0 x)
10.01. 12

POHYBOVÉ ZÁKONY 3

Ročníky: ZŠ 7,
Třetí v řadě materiálů pojednávající o pohybových zákonech. Žáci je mohou jeho prostřednictvím seznámit se ZÁKONEM SETRVAČNOSTI a ZÁKONEM VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ DVOU TĚLES
(0 x)
22.09. 10

Pojistky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pojistky a jejich účel
(2 x)
28.12. 11

Polovodiče - souhrnné opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Polovodiče typu N a P, polovodičové součástky, diody, křížovky.
(0 x)
27.10. 11

Polovodiče typu N a P

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení rozdílu mezi polovodičem typu P a N na doplňování schémat, zopakování druhů příměsí v polovodičích, test znalostí
(0 x)
27.10. 11

Polovodičové součástky I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Fotorezistor a termistor - opakování, využití, procvičení jevů spojených s těmito součástkami, test, odkazy.
(0 x)
26.12. 10

potenciální energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
definice, jednotky, základní úlohy, procvičování
(1 x)
30.12. 11

Práce_20112011

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál zavádí pojem práce a její jednotku.
(0 x)
19.12. 10

Pravidlo levé ruky

Ročníky: ZŠ 9,
Síla působící na vodič s proudem v mg. poli.
Autor: Petr Pavelka
(1 x)
21.11. 11

Přechod PN

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení rozdílu mezi přechodem zapojeným v závěrném nebo propustném směru, pohyb částic v přechodu PN .
(0 x)
29.10. 10

Příčiny elektrického proudu v. 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Příčiny el. proudu - analogie s vodním proudem mezi dvěma nádobami v různé výšce.
Autor: Petr Pavelka
(3 x)
19.12. 10

Problémy znečišťování atmosféry

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Seznámení s problematikou znečišťování atmosféry Země. Pojem skleníkový efekt, ozonová vrstva.
(2 x)
30.11. 11

Průměrná rychlost

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace dovede žáky k vzorci pro výpočet průměrné rychlosti.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
02.12. 10

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zásady první pomoci při úrazu proudem, postup záchrany, procvičení jednotlivých zásad.
(2 x)
30.12. 11

Působení magnetického pole na vodič a cívku s el. proudem

Ročníky: ZŠ 9,
výklad elektromagnetických jevů - vodič v mg. poli, cívka v mg. poli, měřící přístroje, generátor
(0 x)
07.01. 12

Radioaktivita

Ročníky: ZŠ 9,
Podstata, druhy a využití radioaktivity
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
16.01. 12

Rovinná zrcadla - vlastnosti obrazu

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace vysvětlení konstrukce obrazu bodu a předmětu v rovinném zrcadle a popisu jeho vlastností.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
07.01. 12

Rovnoměrný pohyb - příklady

Ročníky: ZŠ 7,
Několik řešených příkladů na pohyb.
Autor: Marek Souček
(0 x)
27.11. 10

Rozvětvený a nerozvětvený el. obvod I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozlišení rozvětveného a nerozvětveného el. obvodu.
(2 x)
27.11. 10

Rozvětvený a nerozvětvený el. obvod II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Navazuje na Rozvětvený el. obvod I - procvičování rozvětvených obvodů.
(2 x)
06.01. 12

Rychlost pohybu

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení a procvičení jednotek rychlosti
Autor: Karel Brát
(0 x)
19.04. 10

Rychlost-výpočty

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování výpočtů rychlosti, dráhy a času.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
09.05. 10

Sestavení elektrického obvodu 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Za jaké podmínky obvod funguje, z čeho se skládá, schematické značky, kreslení schémat
(2 x)
03.12. 11

Síla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Prezentace je určena zejména žákům devátého ročníku. Uceluje, opakuje a procvičuje základní poznatky týkající se síly.
(1 x)
03.12. 11

Skládání různoběžných si a těžiště_13112011

Ročníky: ZŠ 7,
Vysvětluje způsob skládání různoběžných sil a zavádí pojem těžiště.
(0 x)
03.12. 11

Skládání sil opačného směru 06112011

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Objasňuje skládání sil opačného směru i jejich grafické skládání. Na příkladech látku procvičuje.
(1 x)
29.11. 11

Skládání sil opačného směru 21112011

Ročníky: ZŠ 7,
Objasňuje skládání sil opačného směru i jejich grafické skládání. Na příkladech látku procvičuje
(0 x)
23.11. 11

Skládání sil stejného směru 31102011

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Vysvětluje pojem výslednice sil, objasňuje skládání sil stejného směru i jejich grafické skládání. Na příkladech látku procvičuje.
(1 x)
30.11. 11

Skupenské teplo tání

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje výpočet tepla potřebného k roztátí látky.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
08.12. 10

Spojené nádoby

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
sešit je určen zejména k seznámení s principem a využitím spojených nádob
(1 x)
30.12. 11

Stejnosměrný elektromotor

Ročníky: ZŠ 9,
hlavní části elektromotoru, otáčení po krocích (90 st.), obrázky, animace, videa, změna směru otáčení, třídění spotřebiču s a bez motoru
(0 x)
06.01. 12

Střídavý proud

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování a prohloubení tématu
(0 x)
05.01. 12

Světelné jevy - AZkvíz

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Procvičení světelných jevů zábavnou formou soutěže.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
03.12. 11

Světlo a stín

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vysvětluje vznik zatmění a fáze Měsíce.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
03.12. 11

Tání a tuhnutí

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje čtení teplot tání z grafu a užití na konkrétních příkladech.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
20.06. 10

Tělesa a látky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si objasní pojem těleso a látka s následným procvičením a shrnutím
(3 x)
16.01. 12

Tělesa v elektrickém poli

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k vysvětlení chování těles v elektrickém poli.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
06.01. 12

Tělesa v kapalině

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
sešit je určen zejména k seznámení s podstatou chování těles v kapalině a procvičení správného pochopení na praktických příkladech
(1 x)
03.12. 11

Tepelná výměna

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje jednotlivé druhy tepelné výměny a užití na konkrétních příkladech.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
10.09. 10

Tepelné elektrické spotřebiče

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Osvojení pojmu tepelný spotřebič a procvičování.
(2 x)
29.12. 11

Tepelné jevy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům devátého ročníku. Uceluje, opakuje a procvičuje základní poznatky týkající se tepelných jevů.
(1 x)
06.01. 12

Teplota a praxe

Ročníky: ZŠ 6,
Teplota v praxi
Autor: Karel Brát
(0 x)
06.01. 12

Teplota je fyz. veličina

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Zavedení pojmu
Autor: Karel Brát
(0 x)
07.01. 12

Transformátor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičení a prohloubení tématu transformátor
(0 x)
02.05. 10

Tření

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vyjasnění pojmu třecí síla vychází z experimentů, které mohou žáci provádět ve skupinkách.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
06.11. 11

Vlastnosti látek a jejich částicové složení

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je určena především žákům devátého ročníku jako ucelení, procvičení a osvojení poznatků týkajících se vlastností látek.
(1 x)
21.08. 10

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
6.ročník, použití při výkladu a procvičení učiva
(3 x)
10.12. 11

Vlastnosti střídavého proudu

Ročníky: ZŠ 9,
Vlastnosti střídavého proudu
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
03.12. 11

Vnitřní energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vysvětluje pojem vnitřní energie, změna vnitřní energie a rozdíl mezi teplem a teplotou.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
23.08. 10

Vodiče el. proudu. El. izolanty.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Osvojení a procvičení pojmů vodič a izolant.
(2 x)
02.01. 12

Výkon_08122011

Ročníky: ZŠ 8,
Je zaveden pojem výkonu a jeho jednotka.
(0 x)
03.12. 11

Vypařování a kapalnění

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace ukazuje rozdíly mezi vypařováním, varem a kondenzací a procvičuje je na konkrétních příkladech.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
03.12. 11

Výpočet tepla

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vysvětluje pojem měrná tepelná kapacita a procvičuje výpočet tepla.
Autor: Eva Rusová
(0 x)
25.05. 10

Výpočet tlaku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování vzorce pro výpočet tlaku, jednotek a jejich převodů,procvičení příkladů
Autor: Eva Rusová
(2 x)
07.01. 12

Využití transformátorů, doprava elektrické energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
prohloubení tématu transformátor, seznámení s problematikou dopravy elektřiny od výrobce ke spotřebiteli
(0 x)
12.12. 10

Význam hydrostatického tlaku

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočty hydrostatického tlaku, seznámení s významem hydrostatického tlaku
(1 x)
27.10. 10

Vzájemné působení těles. Síla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pochopení vzájemného působení těles, seznámení s pojmem síla, procvičení a osvojení tématu
(3 x)
08.12. 11

Vztlaková síla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
seznámení s podstatou vztlakové síly a procvičení jejího správného pochopení
(0 x)
20.12. 10

XII-2 Znázornění_síly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci jsou seznámeni s pojmy velikost, směr a působiště síly.
(3 x)
20.12. 10

XII-3_LP_Měření_síly_siloměrem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce prostřednictvím laboratorní práce seznamuje žáky se siloměrem a jeho použitím při zjišťování velikosti síly
(3 x)
09.01. 11

XII-4_Gravitační_síla_a_gravitační_pole

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce seznamuje žáky s gravitační silou a jejím působením na tělesa, závislostí této síly na hmotnosti tělesa, poukazuje na gravitační pole kolem Země a jeho změnu s rostoucí vzdáleností .
(4 x)
20.12. 10

XII-5_Výpočet_gravitační_síly

Ročníky: ZŠ 7,
Na příkladech výpočtu velikosti gravitační síly seznamuje žáky s postupem řešení příkladů ve fyzice, procvičuje dosazování do vzorců i výpočet zpaměti.
(3 x)
29.10. 10

Zahřívání el. vodiče při průchodu el. proudu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s důsledky průchodu proudu vodičem, jejich využití i nebezpečí.
(2 x)
02.12. 10

Základní meteorologické jevy a jejich měření

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Seznámení s nejčastěji užívanými meteorologickými jevy včetně jejich měření.
(3 x)
10.12. 11

Zákon odrazu světla

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení zákona odrazu světla.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
09.01. 11

Zákon zachování energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Zjednodušený zákon zachování energie, ukázková úloha + řešení a 2 další úlohy, www odkazy a aplety s přeměnou kinetické energie na potenciální a naopak
(1 x)
26.12. 11

Zásady správného užívání elektrických spotřebičů

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hospodárnost a bezpečnost užívání el. spotřebičů, výměna žárovky.
(0 x)
08.12. 11

Závěrečné opakování - AZkvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace slouží ke zopakování učiva fyziky na základní škole zábavnou formou soutěže
Autor: Jakub Novák
(1 x)
02.01. 12

Závěrečný test pro 9.ročník

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Prezentace je určena žákům devátého ročníku. Formou testu zjišťuje úroveň znalostí a vědomostí žáků.
(1 x)
03.12. 11

Země a vesmír I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům šestého až devátého ročníku. Uceluje, opakuje a procvičuje základní poznatky týkající se Sluneční soustavy.
(1 x)
10.12. 11

Země a vesmír II.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům zejména devátého ročníku. Uceluje, opakuje a procvičuje základní poznatky týkající se Slunce, Země a Měsíce.
(1 x)
10.12. 11

Země a Vesmír III.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům zejména devátého ročníku. Uceluje, opakuje a procvičuje základní poznatky týkající se zejména dobývání vesmíru.
(1 x)
27.10. 11

Změna odporu polovodičů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Uvědomění si závislosti el. odporu na teplotě, základní čtení v grafu, kreslení grafu ze zadaných hodnot.
(0 x)
03.12. 11

Změny skupenství

Ročníky:
Prezentace vysvětluje změny skupenství na konkrétních příkladech.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
06.11. 11

změny skupenství-zajímavosti

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vysvětluje anomálii vody, regelaci ledu a obsahuje test objasňující některé fyzikální jevy.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
29.10. 10

Zobrazení čočkou

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace využívá rýsování lomu paprsků na čočce k odvození velikosti obrazu.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
30.12. 10

Zobrazení rozptylkou

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Základní pojmy na rozptylce, jediná možnost zobrazení rozptylkou, procvičení
(1 x)
26.12. 10

Zobrazení spojkou

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní pojmy na spojce, pět možností zobrazení spojkou, procvičování
(1 x)
29.10. 10

Zobrazení zrcadly

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace využívá rýsování odražených paprsků na kulových zrcadlech k odvození velikosti obrazu.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
10.11. 10

Zrcadla- význačné paprsky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace ukazuje žákům různé druhy zrcadel a odraz význačných paprsků na kulových zrcadlech.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
05.01. 12

Zvuk - kmitavý pohyb

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k doprovodu výkladu o kmitavém pohybu těles.
(0 x)
05.01. 12

Zvuk - kmity a vlnění

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k doprovodu výkladu o kmitech těles a vlnění.
(0 x)
05.01. 12

Zvuk - pružná tělesa

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k doprovodu výkladu o deformaci těles.
(0 x)
05.01. 12

Zvuk - pružná tělesa, kmitavý pohyb - test

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k otestování znalostí žáků z učiva o pružných tělesech a kmitavém pohybu, k jejímu plnému využití je třeba hlasovací zařízení ActiVote.
(0 x)
10.12. 11

Zvukové jevy - Čemu jste se ve fyzice naučili ?

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům devátého ročníku. Uceluje, opakuje a procvičuje základní poznatky týkající se zvukových jevů.
(1 x)